Gyngehøj

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Foto: Holger AgerskovGyngehøj ligger ved Edelgavevej tæt ved Edelgave Gods på samme side som godset. Højen er ikke udgravet, men den er formentlig fra ældre bronzealder (1800-1000 f.Kr.). Højen er 28 m i tværmål og 4 m høj. Oprindelig har den været noget højere og cirkelrund. Den er bygget af græstørv.

Romantisk haveanlæg

Herregården Edelgave blev i begyndelsen af 1800-tallet overtaget af J.F. Tutein. Han anlagde et romantisk haveanlæg i tidens stil. Gyngehøj blev omdannet, så den opfyldte datidens ideer om, hvordan et gravmæle fra hedenold skulle tage sig ud. Vi er i Oehlenschlægers tid, hvor en bølge af interesse for oldtiden gik over landet. 1800-tallets Gyngehøj var et yndet udflugtsmål. En elmeallé førte fra Edelgave ud til højen. En sneglegang ledte op til et plateau på højens top, hvor der nok har stået en bænk (eller en gynge?). Hele anlægget var omkranset af opstammede elmetræer. Lignende romantiske højanlæg kendes bl.a. fra Julianehøj i Jægerspris.

Genskabt

I 1994 var Gyngehøj i forfald, og derfor blev den omfattet af planerne om pleje af området, med tilskud fra det daværende Københavns Amt. På den tilgroede og skjulte høj blev døde elmetræer fældet og krattet ryddet. Den tidligere sneglegang rundt om højen blev genetableret og nye asketræer blev plantet.


Kilder og litteratur

Linda Boye og Peter Sorenius: Kulturhistoriske glimt, udblik fra Danmarkshistorien i Vestskoven, Kroppedal Museum 2009, 52

Jens Henrik Jønsson, Malene Fischer og Birte Lindhardtsen: Edelgave området - næsten 4000 års historie. Pjece udarbejdet af Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd, 2001

Tavle opsat af Hovedstadsrådet, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen


Links

Sognebeskrivelse nr. 39, Smørum sogn


Oprindelig forfatter: Anni Agerskov

25-08-2009