Hove Mølle

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Hovemolle.jpg

Hove Mølle menes at være anlagt omkring 1450 af Vor Frue Kloster i Roskilde. Ved Reformationen blev møllen og fem gårde i Hove By overdraget til Vartov i København. Indtil 1784 var møllen fæste under Vartov. Derefter blev bøndergodset solgt til fæsterne. Møllen blev købt af Jørgen Chr. Lund. Ved udskiftningen i 1787 blev Møllegården ikke udflyttet, fordi dens jordlod blev købt af mølleren og lagt ind under møllen.

Ved den første matrikulering 1684 bestod Hove Mølle af en vandmølle med tre kværne og en stubmølle (lille vindmølle) med en kværn. Stubmøllen stod indtil begyndelsen af 1800-tallet på bakken nordøst for møllegården. Den var bygget i sin oprindelige skikkelse ca. 1558 på præsteageren i Ledøje. Herfra blev den 1750 flyttet til Hove Mølle.

Omkring 1836 bestod Hove Mølle af en hollandsk vindmølle, en stor og en lille vandmølle samt en stampemølle.

Den store hollandske vindmølle havde tidligere stået som en af voldmøllerne i København. De to vandmøller lå på hver sin side af åen. Mellem de to møllehuse gik det store ca. syv meter høje vandhjul, som var overdækket med stråtag. I den store vandmølle var der tre kværne, men i 1873 der var kun en møllersvend i arbejde, fordi melmalingen nu foregik på dampmøllerne. Den lille vandmølle var tømt for kværne m.v.

En stampemølle er en særlig form for vandmølle, der kan stampe materiale. Stampemøller blev især brugt til valkning af klæde, til findeling af kemikalier ved krudtfremstilling eller til knusning af malm. Stampemøllen lå i stampehaven. Omkring 1890 var stampemøllen nedlagt. Stampehuset stod der endnu, men uden maskiner, tag og vægge.

Under Første Verdenskrig fik møllen en moderne stålvalsekværn, og da vandkraften svigtede, gik man over til delvis motorkraft. I nogle år var der en meget betydelig produktion af hvedemel. I 1917 blev der bygget et moderne mølleværk med siloanlæg osv., men det nye mølleri gav ikke det ventede udbytte. Da det ikke kunne betale sig at vedligeholde den store vindmølle, delte den skæbne med de fleste andre vindmøller og blev nedbrudt omkring 1940. Mølleriet blev nedlagt 1946.


Se også Hove Møllegårds ejere


Kilder og litteratur

C. Nyeboe: Hove Møllegaard gennem 500 Aar, Jul i Roskilde 1953, 14-16


Oprindellig forfatter: Lene Olesen Bro

07-07-2008