Hove Møllegårds ejere

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningDen 13. december 1802 solgte Jørgen Chr. Lund møllegården til Jens Peter Kornerup. Da han døde i 1846, sad hans enke i uskiftet bo, indtil hun i januar 1853 overdrog ejendommen til sønnen, Anders Kornerup (1818-1864).

Han var ugift, og ved hans død 1864 blev ejendommen solgt ved tvangsauktion til møller Niels Brechwold. Han døde efter nogle års forløb og hans arvinger drev derefter gården ved bestyrer Børge Stricher, indtil den 1873 blev solgt til Jens Severin Jacobsen.

Jacobsen solgte i 1898 møllegården til sin afdøde hustrus brodersøn, Carl Valdemar Petersen. Jacobsen levede på aftægt i sit gamle hjem et par år indtil sin død.

Valdemar Petersen fik den halvt sammenfaldne vandmølle sat i stand og moderniserede under Første Verdenskrig hele mølleriet. Da han døde 1945, solgte hans enke året efter ejendommen til proprietær Hermann Larsen, som nedlagde mølleriet.


Se også Hove Mølle og Hove Møllegård

Kilder og litteratur

C. Nyeboe: Hove Møllegaard gennem 500 Aar, Jul i Roskilde 1953, 14-16


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

07-07-2008