Ildebrandstavlen

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Brandtavle.jpgDen såkaldte Ildebrandstavle er lavet til minde om branden i Stenløse 1747. Den hænger i Stenløse Kirkes sideskib og blev udført 1748 af Jens Christensen, Farum, og malet af Hans Nielsen, Ganløse.

Tavlen består af fire brede brædder og krones af en profileret og marmoreret gesims. Maleriet i det buede felt over teksten er en dramatisk fremstilling af den brændende landsby og kirken med rytterskolen foran.

Mindedigtet om branden er forfattet af sognepræsten Jacob Nielsen Muus. Teksten står med hvide bogstaver på sort bund:


Kom Steenløs Menighed, din Iild med graad at skue!
skiøn nu hvortil din synd og sickerhed mon due!
Ach! see din Kircke Bye blev til et Brænde Baal,
da, den advared nock, dog fyldte syndsens maal.

Aar sytten hundrede og syv til førre tyfve,
September nittende begyndte her at flyfve
Een graadig Meddags giest just midt i Byen om,
Til otte gaarde og til atten huuse kom.

Ved synden vind, for synd den slicked op til bunde,
Snart Byens trede deel før aften gick til grunde.
O! Speyl dig, frygt din Gud, flye synd, forvar din Iild!
at du ey her og der blir huuse-himmel-vild.


Kilder og litteratur

Nils Erik Andersen: Storbrand i Stenløse, Stenløse Historiske Forening nr. 37, 2002, 4

Danmarks Kirker II, Frederiksborg Amt, bd. 4, 1975-79, 2394

Nils Gustafsson: Branden i Stenløse 1747, Kultur og Folkeminder XVII, 1965, 31-46


Oprindelig forfatter:Lene Oleswen Bro

13-12-2005