Jacob Nielsen Muus

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Jacob Nielsen Muus (1691-1783) var præst i Stenløse og Veksø fra den 23. oktober 1716 indtil sin død den 15. januar 1783. Peter den Store, tsar af Rusland, besøgte København netop i året 1716. Han ville gerne se en bispevielse, og derfor blev Jacob Muus ordineret med alle biskoppelige prydelser. Han kom fra Kerteminde, hvor han blev student i 1708. Han blev cand.theol. i 1714, magister 1716 og udnævnt til provst for Ølstykke Herred i 1748.

Muus var gift tre gange og fik i alt 20 børn. Først blev han gift 1717 med Marie Hedvig Martinsdatter Ulrichs, datter af M. Ulrichs, der var skipper i Flensborg. De fik fire børn, inden hun døde i 1722. Året efter giftede han sig med Christence Pedersdatter Quist af Jørlunde. De fik fem børn. Endelig giftede Muus sig tredie gang 1731 med Martha Kirstine Olesdatter Bagger (1709-1780), der var datter af præsten i Farum-Værløse. De fik 11 børn.

Da et kraftigt jordskælv i november 1755 udslettede det meste af Lissabon, optog det Jacob Muus så meget, at han i december skrev teksten "Ruinæ illustres Lisbonæ". Skriftet kom senere i en anonym folkeudgave. Det var også Jacob Muus, der skrev indberetning til biskoppen omkring det lokale jordskælv i 1759.

Jacob Muus havde 50 års-jubilæum som præst og beskrives som: "Liden af Væxt, men stor af Lærdom og Forstand, begavet med rare Aands og Naadens Gaver; den alderfaldne Snee paa hans lærde Isse med et Ansigt som Mælk og Blod, og et Aasyn, der spaaer om Ærlighed og Ydmyghed, samlet med Alvorlighed og Myndighed, gjør denne "lille" Mand end mere stor og ærværdig."

Se også > Jordskælvet 1759


Kilder og litteratur

S.V. Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, 1870-71, genoptryk 1959-60, bind 3, 181

Jacob Muus: Ruinæ illustres Lisbonæ. Tanker og Betragtninger om og over den forrige store Stad Lissabon i Portugal og dens nylige store Undergang ved et stort Jordskielv den 1ste Novembr. Anno 1755 (20 sider, Det Kongelige Bibliotek)


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

21-08-2006 00:00:00