Jørgen Hansen

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Jørgen HansenJørgen Hansen var født 1837, fik eksamen fra Jonstrup Seminarium i 1857 og blev i 1860 lærer i Ølstykke.

Hans mor var et dybt kristent menneske, og fra hende fik Jørgen en stærk tro. Så stærk, at han, da han kom på Jonstrup Seminarium, afholdt læsninger af hellige skrifter for de øvrige seminarrister. I 1857 kunne han forlade Jonstrup Seminarium med en rigtig flot 1. karakter. Han havde endvidere også læst både tysk og fransk, hvilket kom ham til gode, da han senere blev brugsforeningsmand.

Jørgen Hansen var meget åben overfor alle nye tanker, og fik ved et ophold hos Christen Kold, stiftet bekendtskab med hans skoletanker. Det nye tog han med sig da han i 1860 kom til Ølstykke.

Det skabte lidt bekymring i starten, da han afskaffede lærebøgerne, og i stedet indførte undervisning efter ”det levende ord”. Men børnenes begejstring og lærdom fik straks forældrene på andre tanker. Mindre held havde Jørgen Hansen dog med sin ide om, at afskaffe eksamen i det han kaldte for ”åndsfagene”. Dette var de tapre Ølstykke borgere ikke parate til endnu.

Jørgen Hansen var også meget musikalsk, og sang og musik fik en stor plads i skolen.

Han stiftede en sangforening, som bl.a. virkede i kirken. I 1878 samlede sangforeningen i øvrigt penge ind til et nyt orgel til Ølstykke kirke. Det skulle afløse det gamle orgel der var fra 1842. Det nye orgel står stadig i kirken, og var i brug frem til 1984, hvor man anskaffede sig et nyt.

Jørgen Hansen var initiativtager til Ølstykkes første brugsforeninger. Hos pastor Arreboe i Jørlunde, var han stødt på pastor Sonne’s lille skrift om ”Arbejderforeninger” senere Andelsforeninger. Dermed var de spæde skud sat til opførelsen af Ølstykke Brugsforening, der kom til at præge Jørgen Hansen for resten af livet.

Det første forsøg på at stifte en Brugsforening i Ølstykke i 1869/1870 slog fejl. Men i 1877 gjorde Jørgen Hansen atter et forsøg, og denne gang lykkedes det at få sat en bæredygtig Brugsforening op, godt belært af tidligere fejl.

Jørgen Hansen var desuden meget interesseret i skyttesagen og blev senere æresmedlem i Ølstykke Skytteforening.

I en årrække fra ca 1865 - 1890, var han også meget politisk engageret i forfatningskampen og partiet Venstre. Og han var medlem af Folketinget fra 1881 til 1890, valgt i Kværndrup-kredsen på Fyn.

I 1894 tog Jørgen Hansen sin afsked på grund af en ørelidelse, og flyttede derefter til København, hvor han døde i 1911. Han fortsatte sit arbejde for Brugsforeningsbevægelsen efter sin fraflytning fra Ølstykke og helt frem til sin død i 1911.


Kilder og Litteratur

Forfatter : Svend Esbech. Ølstykke - til alle tider. s. 71-72.

Ølstykke Brugsforenings 100 års jubilæumsskrift.Forfattere: Charlotte Haubye

05-04-2016

Tonny Poulsen

Maj 2017