Joachim Vilhelm Bang

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Joachim Vilhelm Bang (1802-1876) var præst i Stenløse og Veksø fra 2. april 1850 indtil sin død 24. marts 1876.

Han var født i København som søn af prof.med. Fred. Ludvig Bang og Lovise Hansen. Han blev student ved privat dimission i 1820, cand.theol. 1824 og ordineret som sognepræst i Nørre-Omme og Breininge 1828. Derefter kom han 1834 til Ferslev-Vellerup, før han endte i Stenløse.

Bang blev gift 1828 med Frederikke Louise Dahlerup (f. 1804), datter af Hans Dahlerup, der bl.a. var postmester i Hillerød, og Sophie Marie Birch. De fik tre sønner og tre døtre.


Enkernes administrator

Som den stedlige præst havde J.V. Bang ansvaret for at administrere Enkesædet, herunder at klare de stridigheder, der eventuelt opstod på stedet. Da brønden fx i 1858 var ved at falde sammen, bad han provsten om lov til at bruge penge til en ny kasse i bunden.

Gennem flere år skaffede Bang huslejehjælp til en af enkerne i huset. Men i oktober 1859 følte han sig forulempet af denne madam Jensen. Han bad provsten om hjælp til at sætte enken på plads. I brevet skriver Bang, at hun har været "uforskammet Løgnagtig " i beskrivelsen af hans forhold over for biskoppen. Han "spaar denne slemme Quinde ei længere kan fortjene eller taale den Skaansel, jeg hidtil har vist hende. Jeg frygter for, at man dog tilsidst maae see at faae hende bortvist, da ingen Familie med nogen Dannelse kan i Længden boe i samme Hus, som hun og hendes Døtre. - Jeg er hjertelig kjed af at have med denne Stiftelse at gjøre og maae uden Deres Høiærværdigheds kraftige Medvirkning nedlægge min Funktion."

Provsten ville ikke blandes ind i sagen, men der synes dog at være fundet en løsning på problemet.


Kilder og litteratur

Bent Stiesdal: Enkesædet i Stenløse, Stenløse Historiske Forening nr. 34, 2001, 20-21

S.V. Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, 1870-71, genoptryk 1959-60, bind 1, 362; bind 2, 536; bind 3, 182; bind 4, 151


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

19-09-2006