Johan Philipsen

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningJohan Caspar Philipsen (1836-1913), murermester i Søsum, var søn af Christian Philipsen. Han blev udlært hos sin far og sammen med sin bror Niels stod han for en lang række byggerier på egnen. Han blev gift 1861 med Lise Kirstine Rasmussen(født 1836)fra Søsum og de fik fem børn, en pige og fire drenge.

To af drengene kom i murerlære hos faderen. Den ældste, Kristian Peter, blev murermester i Søsum, den yngre, Oluf Jacob (født 1868) arbejdede hos faderen som murer om sommeren, men var ellers musiker.

Johan Philipsen deltog som artillerist i krigen 1864 både ved Dannevirke, Dybbøl og i Fredericia.


Se også Stiesdal


Kilder og litteratur

Bent Stiesdal: Kend din egn, 1993, 70


Links

Slægtstræ


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

16-01-2008