Kirkegårdsmuren i Stenløse

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Søsumlågen


Middelalder og munkesten

Den ældre del af kirkegården er omgivet af teglhængte mure til alle sider. Lige omkring præstegårdslågen i syd er der bevaret små stykker af en hvidtet munkestensmur. Den er måske fra middelalderen, ligesom murene ved det nordøstlige hjørne. Nederst ligger der nogle meget store kampesten, derover nogle skifter af munkesten. Øst for præstelågen har muren indgået i den gamle præstegårds nordlænge. Resten af ringmuren er fra nyere tid og sat af kløvet granit.

Hovedindgang og Søsumlåge

Hovedindgangen er mod vest, ud til Præstegårdsvej. De tre hvidtede piller af munkesten med teglhængte sadeltage er fra ca. 1800. De flankerer en ganglåge og en køreport med tremmefløje.

Lidt vest for den brede gennembrydning til den nordre kirkegårdsudvidelse (1938) findes stadig degnens trappe fra rytterskolen til kirken. Efter skolen var fjernet, satte Oluf Hansen muren mod nord og opgangen fra Byvej til kirkedøren blev lavet.

I østmuren, lige ved det nordøstlige hjørne af kirkegårdens ældre del, fører en stentrappe op til "Søsumlågen". Den er flankeret af to hvide piller med pulttag og gesimser. Sognebørnene fra Søsum benyttede altid denne opgang efter at have staldet hestene op i præstegården eller parkeret bilen på parkeringspladsen.

Stenløseborgerne brugte indgangen mod vest, og den samme geografiske opdeling kan stadig spores på kirkegården. Vest for kirken lå Stenløseborgerne begravet og øst for kirken Søsumerne.


Kilder og litteratur

Bent Stiesdal: Kend din egn, 1993, 67-69

Danmarks Kirker II, Frederiksborg Amt, bd. 4, 1975-79, 2354


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

04-03-2005