Klavs Becker-Larsen

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningKlavs Becker-Larsen


Klavs Becker-Larsen er født i København den 4. august 1927 og flyttede til Ølstykke i 1967. Som ganske ung, 16 år gammel, blev Becker-Larsen i 1943 medlem af sabotageorganisationen BOPA, men måtte sammen med andre medlemmer af sin gruppe flygte til Sverige. Her indgik han i Den danske Brigade.

Efter krigen opholdt Becker-Larsen sig tre år i Kenya og Congo bl.a. beskæftiget med skovhugst, forretning og jagt. I 1951 forsøgte han at bestige Mount Everest med meget beskedent udstyr og nåede op i 6.800 meters højde. Først to år senere nåede de første bjergbestigere toppen. I slutningen af 1950'erne vandt Becker-Larsen toppræmien på 10.000 kr. i DR's quizprogram "Kvit eller dobbelt" på sin viden om bjergbestigning. Det var også i disse år han foretog indsamling af fugle i Nepal til Zoologisk Museum i København.

Becker-Larsen uddannede sig til lærer og arbejdede i folkeskolen fra 1960 til 1975 først på Jørlunde Skole og siden på Toftehøjskolen i Ølstykke. Han har foretaget mange rejser i tidens løb, bl.a. som fotograf på Pearyland-ekspeditionen i 1964 og senere i Uganda i 1977 for at kunne beskrive forholdene under diktatoren Idi Amin.


Bøger

Becker-Larsen debuterede som forfatter i 1976, og hans forfatterskab, der primært retter sig mod børn og unge, falder i tre dele:

Romaner, der for fleres vedkommende bygger på forfatterens egne oplevelser, og hvor handlingen er henlagt til Afrika eller Asien:

Den enøjede kæmpe, 1976

Den sidste nat, 1978

Mørke over Uganda, 1979

Slangens hule, 1998

Jagten på den afskyelige snemand, 1999

Farlig elefant, 2000

Mount Everest – det hemmelige mål, 2000


Romaner, der har hentet stof i forfatterens egne oplevelser, og som emne har Anden Verdenskrig og modstandskampen under besættelsen:

Dobbeltspil, 1976

Sabotør, 2005

Den hemmelige brigade, 2009


Faglitteratur:

Tunestillingen: Feltbefæstningen fra Roskilde fjord til Køge bugt + Tillæg: Stillingens værker på fem kortblade, 1986. Et stort og grundigt værk om det fremskudte befæstningsanlæg, der gik fra Tune til Køge bugt og blev anlagt 1915-18. Everest udfordringen. En danskers dagbog fra en hemmelig færd, 1991. Bogen beskriver forfatterens forsøg på at bestige Mount Everest i 1951.

I de senere år har Klavs Becker-Larsen, udover sin forfattervirksomhed, holdt foredrag i skoler og foreninger om sin oplevelser under besættelsen og om sit liv på rejser i den store verden. Desuden har han de sidste 15 år haft glæde af at arbejde med stenhugning hjemme i sin have i Jørlunde.


Kilder og litteratur

Kenneth Tanzer: I kamp for Danmark (interview), Lokalavisen 6. maj 2010 Klavs Becker-Larsen: Everest udfordringen. Heri: Optakt. Et selvbiografisk rids, 1991, 119-130 Diverse udklip, interviews m.v., Ølstykke Lokalarkiv


Links

www.litteratursiden.dk


Oprindelig forfatter: John Rosengaard

14-01-2011