Lange Maren

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Langemaren.jpgLange Maren er det eneste af de gamle vådområder omkring Stenløse by, der fortsat eksisterer. Et vådområde blev tidligere kaldt en "made". I bestemt form hed det "maden", hvilket i sjællandsk dialekt nemt kan blive til Maren.

Lange Maren ligger mellem Bygvænget og Kornvænget. Udspringet i nordvest er tilsluttet regnvandsafløbet fra Frederikssundsvej og området mod nord op til Møllevangen. Vandløbet er i dag ikke meget mere end en lille grøft, der jævnligt renses op og brinken graves af, så vandet kan løbe af. Der er adgang til Lange Maren fra Kornvænget mellem nummer 17 og 19, men området er ikke let at færdes i på grund af afskårne grene mv.

I dette vådområde lå engang Mølledammen ved den daværende Stenløse Mølle. Lange Maren er forbundet med Helledemose Vandløb, der løber ud i Værebro Å.


Kilder og litteratur

Arne Navne: En sejltur omkring Stenløse by, Stenløse Historiske Forening nr. 44, 2003, 13-16 (med kortskitse)


Oprindelig forfatter: Thyge C. Bro

16-03-2006