Møbjerggård

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningMøbjerggård lå lidt for sig selv i forhold til landsbyen Stenløse, beskyttet på en forhøjning i terrænet og omgivet af vand eller mose. På udskiftningskortet fra 1782 var den gård nummer 1, hvilket kunne tyde på, at den havde en særlig stilling. Måske tilhørte den en stormand.

Da der i slutningen af 1960'erne blev udstykket og bebygget omkring Møbjerggård, blev udlængerne revet ned for at give plads til parcelhuse. På stedet blev der gjort nogle spændende fund, der fortæller om bebyggelse fra tidlig middelalder. Lige syd for stuehuset var der en kampestenssætning, måske en brønd, og desuden en masse potteskår, der kunne dateres til 1500-tallet. Et andet sted på grunden dukkede der et sværd op. Det var entreprenør Erik Andersen fra Veksø, der pludselig så nogle rustne stykker jern på bulldozerens grab, fik standset arbejdet og reddet stykkerne.


Se også Stenløsesværdet


Kilder og litteratur

Bent Stiesdal: Møbjerg, Stenløse Historiske Forening nr. 2, 1981, 4-5


Oprindelig forfatter Lene Olesen Bro

19-09-2006