Naturparken

Fra Egedal Leksikon
(Omdirigeret fra Naturparkens Venner)
Skift til: Navigation, Søgning

Naturparken mellem Farum og Slangerup har hverken skarpe grænser eller afmærkede indgange. Det store dalsystem, der rummer Farum Sø, Bastrup Sø, Buresø og den øvre Mølleå, danner et naturligt skel. Området omfatter også en række skove, åbne marker, moser og enge med et rigt dyre- og planteliv.


Naturparkens historie

Tanken om en naturpark opstod allerede i slutningen af 1930'erne. Det var cigarsorterer Thorvald Vognsen, der fik ideen til at udvælge et egnet område, få det fredet og bede fagfolk om at skrive en vejledning.

Han drøftede sagen med statsminister Thorvald Stauning, forfatteren Johannes V. Jensen og andre af datidens store personligheder. De støttede planen om en naturpark nær København og i 1942 blev der nedsat et arbejdsudvalg. Området mellem Farum og Slangerup blev foreslået som det bedst egnede og i mere end 20 år arbejdede udvalget på at gøre naturparken til en realitet.


Dansk natur

Det er stykke typisk dansk natur. Men også et levende kulturlandskab, hvor man kan få et indblik i landskabets udvikling siden istiden

Bogen om Naturparken er på 300 sider, hvor forskellige eksperter gør rede for områdets arkæologi, geologi og geografi, stednavne, skove og landsbyer, planter og dyr.

Foreningen Naturparkens Venner blev stiftet den 7. november 1968. På foreningens hjemmeside kan man finde flere oplysninger.


Kilder og litteratur

Naturparken mellem Farum og Slangerup. Udgivet af arbejdsudvalget for Naturparken i Nordsjælland, redigeret af Carl Tscherning, 1965


Links

Foreningen Naturparkens Venner: www.fnv.dk


Oprindelig Forfatter:Lene Olesen Bro

22-07-2004