Peter Hansen

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Peter Hansen er født i København i 1945. Han er uddannet som shippingmand i DFDS, derefter skolelærer på Jonstrup Statsseminarium. Han flyttede i 1972 sammen med sin kone Karen Marie til Ganløse, hvor han blev ansat som lærer på Ganløse Skole.

Allerede i sin tidligste ungdom blev Peter Hansen inspireret af tidens humanistiske ideer. I første omgang var det Kampagnen mod Atomvåben, der fik skoleeleven til at følge de berømte atommarcher i 1960. Dette førte videre til militærnægterbevægelsen og en begyndende flirt med Det Radikale Venstre. Da dette parti svigtede sine antimilitære holdninger i midten af 1960'erne, blev Socialistisk Folkeparti (SF) det bedste alternativ.

Da han flyttede til Ganløse, gik der ikke lang tid, før Peter Hansen var med i dannelsen af den lokale afdeling af SF. Han kom ind i byrådet i 1986 og er blevet genvalgt lige siden. Derfor var det Peter Hansen, der som byrådsmedlem med størst anciennitet ledede den sidste konstituering af Stenløse Byråd i 2002.

Som SFér glæder Peter Hansen sig, over de ting partiet har opnået, med cykelstier, miljøtiltag som pesticidforbud og kommunesamarbejdet om Naturpark Mølleåen.

Peter Hansen er samarbejdets mand, og han respekterer også andre holdninger. Men han holder fast i sine meninger og svigter aldrig de svage i lokalsamfundet. Samtidig er han en "farverig" politiker, der har ordet i sin magt.

Peter Hansen stopper efter 32 år som byrådspolitiker ved udgangen af 2017.

Sammen med Willy Eliasen står Peter Hansen bag udgivelsen af Aage Krogsdams bog (se Kilder og litteratur).


Kilder og litteratur

Aage Krogsdam (red.): Frænde er frænde værst. Stenløse i rødt og blåt - et politisk tidsbillede gennem 37 år, 2008, 137-138


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

22-10-2008