Rytterskolen i Ganløse

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Ganløse Rytterskole


Gennem de snart 300 år siden opførelsen er bygningen blevet ændret på forskellig måde, bl.a. er den forlænget i begge ender. Man kan dog stadig genfinde den oprindelige, fem fag lange skolebygning ved at betragte fundament og vinduesplacering.

Rytterskolen i Ganløse ligger mellem gadekæret og Bygaden. Det er den eneste af kommunens rytterskoler, som hverken er nedrevet eller solgt til private.

Frederik 4.s sandstenstavle med årstallet 1721 er nu indmuret til venstre for hoveddøren. Bygningen er dog opført nogle år senere, muligvis i 1724.

Der har været undervisning i Ganløse Rytterskole indtil 1942, hvor eleverne blev flyttet til den nyopførte Ganløse Centralskole. De sidste år var det dog kun de yngste elever, som blev undervist på rytterskolen, idet de ældste klasser var flyttet til Ganløse ’ny’ skole (den nuværende tandklinik), som blev bygget 1922.

Efter 1942 overtog sognerådet rytterskolen og der blev indrettet kommunekontor i bygningen. I lærerboligen fik kommunens kæmner tjenestebolig.

Efter kommunesammenlægningen i 1970 flyttede det meste af den kommunale forvaltning til Stenløse, men i en periode anvendte først teknisk forvaltning og senere skattekontoret bygningen, indtil det ny rådhus i Stenløse stod færdigt i 1974. Imidlertid måtte bygningen derefter atter en periode benyttes til undervisning, efter at en brand havde hærget en stor del af Ganløse skole i oktober 1974.

Da skolen ikke mere havde brug for lokalerne, overtog den historiske forening loftlokalerne og menighedsrådet lejede sig ind i den ny tilbygning mod gadekæret. De øvrige lokaler blev på menighedsrådets initiativ taget i brug som møde- og foredragslokaler for pensionister og byens foreninger. I 1991 overtog menighedsrådet hele bygningen og foretog en særdeles tiltrængt og gennemgribende restaurering og ombygning. Den gamle rytterskole rummer nu attraktive mødelokaler for byens forenings- og kulturliv samtidig med, at den er hjemsted for pastoratets kirkelige administration.


Oprindelig forfatter: Poul Hesbjerg

05-04-2004