Smørum Kirke

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Smørum Kirke kan dateres til omkring 1170. Det er en romansk kirke, men med flere tilbygninger og forandringer.

Tårnet er fra 1396. Et gammelt sagn fortæller, at det er bygget af nedrivningsrester fra Ledøje Kirkes borg. Kirken har to klokker. Den ældste er fra 1396, den anden fra 1615. Det fortælles, at man i 1601 måtte afgive den ene klokke til kanoner.

I 1636 fik kirken takkede gavle i forbindelse med en reparation. Byggematerialerne er bl.a. kampe- og munkesten. Senere tilføjelser og ændringer fremtræder tydeligt ved skiftende materialer. Taget er af bly.

Det oprindelige våbenhus mod nord bruges i dag til dåbsværelse. På døren fra dåbsværelset ind i kirken er der slidmærker, der stammer fra slibning af våben.

I 1663 blev godset Edelgave oprettet og godsejeren fik et stolestade i kirken. Det blev nedlagt igen i 1800-tallet. Kirken er i dag helt præget af en restaurering i 1890'erne ved arkitekt J.D. Herholdt (1818-1902). Kirken har været rødkalket, men står i dag med afrensede mure og hvide blændingsfelter. I 1934 overgik kirken til selveje, efter i 400 år at have været ejet af Københavns Universitet.

Døbefonden er kirkens ældste inventar. Det er et romansk arbejde af Roskilde-typen og udført i granit.

Alterbord og altertavle er udført af snedker og billedskærer Brix Michgell (-1612-1627-) og udført 1614. I storfeltet i altertavlen er der et maleri fra 1843 af Heinrich Eddelien (1802-1852) med Den Korsfæstede flankeret af Maria og Johannes.

Kirken rummer kalkmalerier fra perioden 1480-1500.


Kilder og litteratur

John Mikkelsen og Frederik Gundestrup Sørensen: Smørum Kirke, 1993 Danmarks Kirker III, Københavns Amt, bd. 1, 1944-1951, 591-602 J.P. Jørgensen: Historiske Optegnelser om Ledøje-Smørum Sogne fra Oldtiden til den nyere Tid, 1925, 3-4, 10-13, 22-23, 51-52


Links

Ledøje og Smørum Kirker

Læs mere om Brix Michgell: Kunstindeks Danmark & Weilbachs kunstnerleksikon

Læs mere om Heinrich Eddelien: Kunstindeks Danmark & Weilbachs kunstnerleksikon

Læs mere om J.D. Herholdt: Kunstindeks Danmark & Weilbachs kunstnerleksikon


Oprindelig forfatter: Knud Remi Christensen

26-09-2007