Veksø Mose

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Tidligere dækkede Vigsø de store mosearealer syd for Veksø. Omkring 1740 blev Øvre Værebro Mølle og Nedre Værebro Mølle nedlagt. De to vandmøller blev erstattet af vindmøller og vandet fra den store sø blev udledt til Roskilde Fjord. Derved blev søen omdannet til eng og mose.

I 1950'erne blev der foretaget en voldsom uddybning og regulering af Værebro Å. Derefter kunne de mange tørvegrave langs åen jævnes og omdannes til græsgange. Men meget store naturværdier er gået tabt. De indvundne arealer fik desuden ikke den værdi, man havde håbet, og mange enge er i dag sprunget i krat.

Se også Brøns Mose


Kilder og litteratur

Den grønne rute, 1996, 28-29

Kåre Fog: Om moserne i Veksø-området, Natur nr. 2-3, 1971, 42-54


Oprindelig forfatter Lene Olesen Bro

22-08-2005