Brøns Mose

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Brøns Mose ligger i dalen vest for Veksø. Området omkring Brøns Mose består af overdrev, mose og sø. Overdrev kan typisk findes på tørre, lysåbne skråninger, hvor det stejle terræn har betydet, at arealet ikke har kunnet omlægges til marker. Oprindeligt blev overdrevet brugt til græsningsområder. I Egedal findes der ikke mange overdrev, da jorden her generelt er rig på ler. På overdrevet findes en række karakteristiske planter, som eksempelvis Vild Hør, Mark-krageklo og Almindelig Agermåen. For at forhindre, at overdrevet vokser til med buske og træer, skal det holdes lysåbent. Det er derfor nødvendigt at udføre naturpleje, og i Brøns Mose anvendes afgræsning med får. Det er desuden også tilladt at fiske fra tangerne i mosen. Dalen er en del af et sammenhængende system af erosionsdale omkring Veksø. Dalsystemet strækker sig mod nord helt op til Buresø og Bastrup Sø.

Brøns Mose var indtil 1700-tallet en vig af den store Vigsø, som dækkede moserne syd for Veksø.

Under Anden Verdenskrig blev der gravet tørv i Brøns Mose.


Se også Veksøhjelmene


Kilder og litteratur

Den grønne rute, 1996, 30


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

29-11-2004