Vindekildesamlingen

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Vindekildesamlingen er betegnelsen på en meget stor og usædvanlig privatsamling af genstande fra Danmarks oldtid.

Samlingen stammer, som navnet siger, fra gården Vindekilde mellem Søsum og Knardrup.
Gården ligger ned til Værebro Å, hvor de daværende ejere Gudrun og Einar Andersen, der begge var meget ivrige amatørarkæologer, boede i årene 1939-1969. De indsamlede i årenes løb genstande langs åen og i vådområderne mellem Knardrup og Snydebro på begge sider af åløbet.

Ægteparret førte protokol over deres fund, og de nåede op på 480 registreringsnumre, der dækker mange flere genstande. Protokollen var usædvanlig for amatørarkæologer, fordi der var oplysninger om fundsted, beskrivelse af genstandene og årstal for fundet.

Samlingen blev i 1988 overdraget ved testamente til Værløse Museum, som ægteparret havde haft kontakt med i de år, hvor de selv ledte efter oldsager.

Kilder og litteratur

Lotte Sparrevohn: Fra Knadrup til Snydebro - Mosegaardens Vindekildesamling, Stenløse Historiske Forening nr. 66, maj 2009, 8-14

Lotte Sparrevohn: Fra Knadrup til Snydebro. Mosegaardens Vindekildesamling, Witherløse. Årsskrift for Værløse Historiske Forening, 2007, 9-14

Oprindelig forfatter: Thyge C. Bro

08-02-2011