Vindmøller i Søsum

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningEn vindmølle

Plateauet mellem Brunhøjvej og Ganløsevej beskrives i 1787 som Store Møllehøjdes Agre, uden at der på kortet er angivet en mølle. Navnet er bevaret helt frem til i dag, hvor ejendommen på stedet hedder Møllehøj. Navne plejer at have en årsag, så måske har der ligget en vindmølle her i en periode før 1787. Matriklen fra 1688 omtaler en vandmølle i Søsum. Efter alt at dømme blev den nedlagt i begyndelsen af 1700-tallet. Efter nedlæggelsen har der været et lokalt behov for en mølle. Til afløsning blev der sandsynligvis bygget en nu forsvundet vejrmølle oppe på den vindblæste højde nord for byen.


En gårdmølle

Kort efter at mølleri var blevet fri næring i 1862, blev der opført en såkaldt hollandsk mølle på Pilehøj, lige oven for Tranemosen. Af en forsikringsbesigtigelse fra 1891 fremgår det, at der var tale om en mindre mølle på en gård. Møllen omtales som "en hollandsk Vindmølle med to indlagte Kværne". Det har sandsynligvis været en "jordhollænder", dvs. en mindre mølle uden muret fundament og uden gennemkørsel for vogne, men med drejelig møllehat. Møllen var en kornmølle og er nu borte.


Vindmotorer

Senere har der været et motordrevet mølleri i udbygningerne til den nuværende købmandsbutik. Det ophørte engang midt i 1900-tallet. I begyndelsen af 1900-tallet var der en vindmotor på gården Møllehøj til at pumpe vand.

Omkring 1900 blev der opført en større vindmotor på bakken nord for byen. Den sad på udhuslængen, der dengang hørte til Villa Aurora, og leverede drivkraft til et maskinsnedkeri. Formentlig har den kun været i brug i en kortere periode i århundredets begyndelse, for allerede omkring 1909 fik Søsum et privat elektricitetsværk.


Kilder og litteratur

Nils Erik Andersen: Tidlige vindmøller i Søsum, Stenløse Historiske Forening nr. 46, 2004, 18-19


Oprindelig forfatter: Nils Erik Andersen

17-01-2006