Elin Jakobsen

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Elinjakobsen.jpgEn kvinde som borgmester

Elin Jakobsen er født 9. juli 1928. Hun var borgmester i Ledøje-Smørum 1978-85. En periode præget kommunesammenlægningen i 1970 og Ledøje-Smørums overgang fra landkommune til forstadskommune i Københavns amt. Hun var een af kun 4 kvinder, der blev valgt til borgmester imellem landets 275 kommuner efter kommunalvalget i 1978.

Nyt rådhus

Primo november 1979 blev det første spadestik taget til det nye rådhus. Byrådssalen blev indviet ved byrådsmødet i januar 1985. Så var det slut med at holde byrådsmøder i lærerværelse eller kantine på Søagerskolen og senere i kælderen på Boesagerskolen.

Selv om Byrådet i 1979-80 besluttede at sætte udbygningstakten ned til 200-250 personer om året, og der også blev en periode, hvor det var meget vanskeligt at sælge byggegrunde, skulle der følges op med nødvendige kommunale byggerier.


Skole og børnehaver

Elevtallet på skolerne steg over en syv års periode med 110 % og var i 1978 nået op på 1.798 børn. Skoleinspektøren på Balsmoseskolen var også leder af kulturel forvaltning. Byrådet søgte adskillige gange Undervisningsministeriet om tilladelse til at ansætte en skoledirektør. Endelig pr. 1. januar 1980 kom tilladelsen og ledende skoleinspektør Axel Kastrup blev ansat som den første skoledirektør.

I perioden 1978–1986 blev der opført mange børnehaver, fritidshjem, vuggestue, klubber for børn, og dagplejen fik et mindre hus i Smørumnedre til legestue. Smørum Friskole byggede en ny skole ved Hindbærvangen.


Pensionister

Januar 1983 stiftedes Ledøje–Smørum almennyttige Boligselskab. Kommuneplanen gav mulighed for at der kunne opføres lejeboliger med fælleshus i Hindbærvangen, med et mindre antal boliger for pensionister i bebyggelsen.

Den gamle skole i Ledøje blev indrettet til et aktivitetscenter for pensionister, og i en sidebygning blev der plads til en klub for de 14-18 årige, Andedammen.


Naturgas og sendemast i Hove

April 1984 fejrede HNG, Hovedstadens Naturgas, at naturgassen nu var kommet til Hovedstadsområdet. HNG rejste et minde for dagen med en skulptur på parkeringspladsen ved Idrætshallen. Ledøje–Smørum satte en natursten med indgravering, og HNG besluttede, at der skulle stå en natursten fra samtlige kommuner i Københavns Amt. Ved festlige lejligheder antændes en flamme i toppen af skulpturen.

I 1985 forsøgte Post- og Telegrafvæsenet at overtale kommunerne i Københavns Amt til at tage imod en 300 m høj TV-sendemast. Byrådet endte med at sige ja til, at masten blev placeret yderst på Hove Overdrev.


Kilder og litteratur

Elin Jakobsen: Elin Jakobsen, Ledøje-Smørum 1960-2006, 2009, 37-41

Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

24-03-2011