Bagermester Fritz Fiehn

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Wienerbageriet set fra luften. 1935. Foto: Stenløse lokalarkivBagermester Fritz Fiehn (1885-1946) var tysk statsborger, født i Dresden. Han deltog i Første Verdenskrig som kaptajn i den tyske hær på østfronten, og glemte aldrig sin baggrund som tysk officer. Han smækkede altid hælene sammen, når han hilste.

I 1926 købte Fiehn bageriet i Stenløse, og året efter giftede han sig med Hedwig Petersen, der var født 1895 i Haderslev. Hun kom til Danmark i 1920.

Wienerbageriets forretning lå i forbindelse med boligen. I en periode var der også konditori med mulighed for at købe kaffe, kage osv. Konditoriet var placeret i en stue bag forretningen. Bagermester Fiehn anskaffede sig i 1930'erne en stor varevogn. Herfra solgte han brød og kager i området, mens forretningen blev passet af Hedwig Fiehn.

Inden Anden Verdenskrig var Wienerbageriet en god og ekspanderende forretning. Bageriet leverede allerede dengang brød til Værløselejren. Efter den tyske besættelse den 9. april 1940 var det almindeligt kendt, at Fiehn plejede omgang med de tyske soldater, og at Hedwig Fiehn arbejdede for tyskerne i Værløselejren.

Bruddet mellem den danske regering og den tyske besættelsesmagt i august 1943 satte også sine spor i Stenløse. Den 27. august 1943 modtog Fiehn et anonymt trusselsbrev. Han fik tre døgn til at fraflytte sin ejendom i Stenløse. Derefter ville den blive sprængt i luften.

Trusselsbrevet skulle angiveligt være skrevet af én eller flere borgere i Stenløse, der ønskede det tyskvenlige par ud af byen. Men brevets ægthed er omdiskuteret, og man kan gisne om, at brevet er forfattet af fru Fiehn selv i samarbejde med fruens tyske bekendte i Værløselejren. Der blev sendt tyske soldater fra lejren til Stenløse for at beskytte parret og deres ejendom, og politimesteren i Frederikssund reagerer på den tilspidsede situation ved at sende 2 betjente for at holde vagt ved ejendommen om aftenen den 30. august. De tyske soldater affyrer skud mod betjentene og sårer den ene i begge lår. Betjenten måtte akut behandles på køkkenbordet af lægen, der blev hastetilkaldt fra Veksø.

Dagen efter modtog politimesteren en advarsel fra tyskerne: ”såfremt der sker noget sabotage ved Fiehns bageri, bliver der omgående skudt 20 af de mest frentrædende borgere her i byen”, og der bliver opsat plakater med truslen forskellige steder i Stenløse.

På den baggrund så Stenløse Sogneråd sig nødsaget til at forhandle med Fiehn omkring køb af ejendommen, så byen kunne slippe af med ham uden voldshandlinger. En lille kreds af sognerådsmedlemmer forhandlede i sognerådsformandens hjem med Fiehn, der stillede op med 2 tyskere, en oberløjtnant og en feldwebel begge bevæbnede med maskinpistoler. Fiehn forlangte en overpris på 20.000 kr. og det blev sagt, "at 20.000 kr. ikke var for meget for 20 menneskeliv." Under forhandlingerne måtte borgere i Stenløse stille som sabotagevagt døgnet rundt.

På den baggrund ender det med, at Stenløse Sogneråd købte Wienerbageriet af Fiehn for 65.000 kr. Sognerådet forsøgte at undgå at kommunen kom til at hænge på lånet. Der blev foranstaltet en indsamling blandt byens borgere og man forsøgte at få amtet til at punge ud og i sidste instans staten. Amt og stat bidrog ikke, byens borgere samlede ca. 30.000 kr. sammen. Fiehn fik pengene kontant som aftalt og skulle straks fraflytte ejendommen i den stand den havde ved handelens indgåelse. Den 4. september forlod bagermester Fiehn og hans hustru Stenløse. men ribbede ejendommen totalt, selv dørhåndtag var fjernet. Den 9. maj 1945 vendte bagerparret kortvarigt tilbage til Stenløse. Modstandsfolk kørte dem i en åben vogn gennem byen ad den nuværende Byvej og Centergade til jernbanen. De sad bag i vognen, mens flere af de forsamlede råbte efter dem og enkelte spyttede på bilen. Bagefter blev ægteparret kørt til Frederikssund til internering og retsforfølgelse.

Fritz Fiehn døde den 9. oktober 1946 inden sagen kom for retten. Hedwig Fiehn blev idømt fire års fængsel, frakendt sine borgerlige rettigheder for bestandigt og måtte se sine aktiver blive konfiskerede.

Ejendommen blev senere solgt videre til Fiehns tidligere bagersvend Adolf Hansen for 32.000 kr. Han genoptog driften af et bageri under navnet ”Wienerbageriet”. Senere måtte bageriet vige for udbygningen af centeret


Kilder og litteratur

Bent Stiesdal: 20.000 kr. for 20 menneskeliv. Fra besættelsestiden i Stenløse, Stenløse Historiske Forening nr. 22, 1995

Hugo Odgaard (red.): Besættelsestiden 1940–45 på egnen omkring Slagslunde–Ganløse og Stenløse–Veksø. 2012 E-bog.


Oprindelig forfatter: Thyge C. Bro 03-10-2007


Tilføjelser ved Hugo Odgaard