Bavnebål

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningFoto: René Blomqvist

At tænde bål på bavnehøje blev igen aktuelt, da kronprinsesse Mary den 15. oktober 2005 fødte den ny tronarving. Hjemmeværnet havde etableret et net på mellem 280 og 300 bål, der blev tændt i hurtig rækkefølge, fra bavn til bavn, ud over hele landet. Det første bål blev tændt klokken 18.30 på Kastellet i København.

I Stenløse havde Hjemmeværnskompagni 6928 Stenløse-Ølstykke bygget et bavnebål på marken ved Schjellerupgård i Slagslunde. Borgmester Willy Eliasen holdt båltalen, inden bålet blev tændt. Lidt over 100 mennesker var mødt frem til begivenheden.

Bavnebål er en ældgammel måde at sende vigtige budskaber ud i landet. En "bavn" er en brændestabel, der oftest blev antændt for at advare om, at fjenden var i nærheden. Sidst de blev brugt i den sammenhæng var under Slavekrigen 1848 i Jylland.

Bålet tændes på en høj, en bavnehøj, der kan ses vidt omkring. Derfor hedder mange høje noget med bavne (eller baune). Ordet indgår også i flere gård- og stednavne her i kommunen, fx Bauneholm (Stenløse), Baunehøjgård (Slagslunde) og Baunehøj (Veksø). I forbindelse med arrangementet gjorde Kulturarvsstyrelsen opmærksom på, at det ikke er tilladt at tænde bål på de gamle gravhøje.

Kilder og litteratur

LokalAvisen Uge Nyt 25. oktober 2005 Frederiksborg Amts Avis 17. oktober 2005

Links

www.hjv.dk

Slavekrigen. Dansk Wikipedia


Oprindelig forfatter: Thyge C. Bro

25-11-2005