Bent Stiesdals bøger og artikler

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Bent Stiesdals lokalhistoriske bøger og artikler. Hvor intet andet er angivet, er udgiveren Stenløse Historiske Forening, ligesom de fleste artikler er skrevet til foreningens medlemsblad. Mange af de omtalte bøger og hefter kan stadig erhverves ved henvendelse til Stenløse arkiv. I øvrigt henvises til Foreningens hjemmeside og det lokale bibliotek.


Bøger

Livet langs banen, (s.m. flere), 1979

Fortællinger om Frederikssundbanens udvikling gennem 100 år. Udgivet af Thorsgaard.

På vej, 1986 Færdslen, de vejfarende og deres vilkår i lokalområdet gennem generationer.

Kend din egn, 1993 Historisk-topografisk omtale af 13 lokaliteter i Stenløse Kommune, rigt illustreret med tegninger og kort.

Viggo, 1993 En fortælling om livet på Stenløse Mølle, baseret på en drengs dagbøger i slutningen af 1800-tallet.

Stenløse Kommune - før og nu, 1998 Forandringerne i stationsbyen og landsbysamfundene i kommunen, rigt illustreret.

Til Stenløse Kommune, (s.m. Nils Erik Andersen), 2001 En undersøgelse af byudviklingen i området med særlig vægt på perioden 1960-72, baseret på interviews og en spørgeskemaundersøgelse.


Hefter og artikler
Hvordan Stenløse fik sit orgel

Orglet, nr. 2, 1975, 15-18

Pestkirkegård i Stenløse?, nr. 1, 1981, nr. 2, 1981, nr. 3, 1982 og nr. 4, 1982

Hængebøgen i Slagslunde Skov, nr. 5, 1983 Den vrangede bøg ved Guldbjerg Mose.

Klokkere og ringning, nr. 7, 1984 Om klokkerne og ringning i Stenløse Kommunes kirker.

Laurits Nielsen, nr. 15, 1990 Beskrivelse af Laurits Nielsen, Stenlien, en mand der ikke ville kendes ved tilværelsens bryderier.

Af jord er du kommet, nr. 16, 1991 Erindringer og betragtninger over landbrug og jord som en ressource.

Tærskedage, nr. 17, 1991 Erindringer og beretning fra Stiesdal. Om tærskning fra ca. 1860 til mejetærskeren blev standard.

Af en landsbydegns dagbog, nr. 18, 1992

Lærer Morten Pedersen, Søsum Rytterskole.

Kartoffeloptagning, nr. 18, 1992

Fra gårdene Stiesdal og Pudebjerg, Søsum, 1930-60.

Fra min barndom, af Peter Stiesdal (indledning af Bent Stiesdal), nr. 19, 1993

Om livet på en større gård i Søsum omkring 1900.

Klø sku' der til, nr. 20, 1994 Glimt fra skolegang og børneopdragelse.

Bodil Marie Poulsen, originaler og originalitet, nr. 21, 1994 En fortælling om Kattemarie, Anders i Hullet, Sypigerne og Halmskrædderen.

20.000 kr. for 20 menneskeliv, nr. 22, 1995 Fra besættelsestiden i Stenløse.

1950 til 1975, nr. 23, 1995 Betydningsfulde år for Stenløseområdet.

Ganløse omkring 1880, nr. 24, 1996 Dagligdagen set gennem breve, erindringer, aviser m.m.

En skolelærersøn fra Stenløse, nr. 25, 1996 Carl Fischer Hansen, en dreng fra små kår, der opnåede at få Stenløse og sig selv i Blæksprutten i 1896.

Et beskedent liv, nr. 26, 1997 Husmandsfolkene Karen og N.P. Pedersen, Søsum, ca. 1910-40.

En nødvendig ulykke, omkring 1864, nr. 26, 1997 Hans Peter Henriksen kom til skade og blev fritaget for militærtjeneste.

Lars Jensen, nr. 26, 1997 Halmskrædderen eller Fæstemanden, ca. 1885-1904.

Købmandsliv i lyst og nød, nr. 27, 1997 Købmanden F.C. Bruun, Veksø, 1850-1937.

Svend Hansen, nr. 30, 1999 Husmandsliv under forandring, 1918-93.

Husmandsliv omkring 1938, nr. 32, 2000 Alvilda Sofie og Niels Peter Hansen, Søsum.

Enkesædet i Stenløse, nr. 34, 2001 Historien om Stenløses ældste hus.

Udflyttergården Stiesdal, 1780-1900, nr. 38, 2002 Beskrivelse af udskiftningen i Søsum omkring 1780.

Glæsels, nr. 42, 2003 Erindringsbillede ca. 1940-70, om lærerparret Agnes og Carl Edvard Glæsel.

Ungdom, fremskridt og optimisme, nr. 42, 2003 Erindringsbillede ca. 1940-50, om dagligdag, husførelse og landbrug på gården Stiesdal.

Bassekonen på Lillevangsvej, nr. 48, 2004 En kone gik rundt og solgte gammelt brød i Søsum.


Links

http://stenlosearkiv.dk/

http://bibliotek.dk


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

28-01-2005