Bjellekær Kildeplads

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at Egedal Kommune kan etablere et beskyttelsesområde omkring Bjellekær Kildeplads/Bjellekær Pumpestation i Søsum, hvor det ikke er tilladt at benytte eller opbevare sprøjtemidler.

Det sker for at beskytte drikkevandet mod fare for forurening.

I efteråret 2016 gjorde Egedal Kommune - som den første i landet - brug af paragraf 24 i Miljøbeskyttelsesloven for at beskytte drikkevandet i et 67 hektar stort boringsnært beskyttelsesområde til Bjellekær Kildeplads.

Egedal Kommune behandlede efterfølgende 11 høringssvar og valgte på det grundlag at træffe afgørelse om et forbud mod brug og opbevaring af sprøjtemidler inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). Den væsentligste begrundelse er, at nærområdet til boringerne er sårbar for forurening, samt at der allerede er fundet rester af pesticider under grænseværdierne 14 steder i området - også pesticider, som man lovligt må bruge i dag.

Desuden er kildepladsen samfundsmæssig vigtig for drikkevandsforsyningen og kan vanskeligt erstattes. Zonen er vigtig for at kunne beskytte drikkevandet til 30.000 mennesker i Hovedstadsområdet mod forurening fra sprøjtemidler.

Kilder og Litteratur

SN.dkForfatter: Charlotte Haubye

Dato: 15-2-2018