De gamles Hjem - Ølstykke

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningJernbaneoverskæringen ved Ølstykke Station, med De gamles Hjem, der måtte vige for dobbeltsporet.
Tegnet af Ole Bjørn Andersen 1990.

K.K. Steinkes socialreform fra 1933 gav også mulighed for statstilskud til oprettelse af alderdomshjem. Ølstykke Kommune indrettede i ca. 1934 alderdomshjem i villa "Rosenly" i stationsbyen, tæt op mod jernbanen. Der var plads til fem beboere. Sidste bestyrerinde på hjemmet var Anna Christensen, også kaldet Anna Cykelbørge, da hun var gift med cykelsmeden Børge, der havde værksted på Mosevej. I kælderen blev der plads til kommunekontor, hvor sognerådet holdt sine møder, og hele kommunens administration kunne rummes.

Villaen var et af de første huse, som blev bygget i stationsbyen omkring år 1900. Huset var fra begyndelsen privat beboelse, men husede senere den første telefoncentral i sognet. I 1920 blev førstesalen indrettet til sygeplejerskebolig.

Ved indvielsen til alderdomshjem skænkede håndværkerne en flagstang og sognefoged Hans Jensen Hansen flaget. Huset fungerede som alderdomshjem til 1993, hvor der blev indrettet ungdomsboliger. Ved anlæggelsen af Frederikssundbanens dobbeltspor måtte huset vige pladsen.


Se også Ølstykke Station


Kilder og litteratur

Svend Esbech: Ølstykke til alle tider, 1994, 94


Oprindelig forfatter: Ole Bjørn Andersen

05-12-2007