De grønne stier

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

I tiden lige før Anden Verdenskrig, under Staunings regering, opstod ideen om "de grønne stier". Det var tanken, at disse stier skulle åbne mulighed for at cykle gennem grønne områder, så københavnerne kunne nå omegnens attraktive natur med skove og søer uden at skulle følge de trafikerede veje.

Stiernes anlæggelse var tænkt som et beskæftigelsesprojekt, men anlægget af stierne hørte op under den tyske besættelse. Tankerne om trave- og cyklestier gled ind i en tornerosesøvn, der fortsatte under bilismens opblomstring i 1950'erne og 60'erne. Først i 1980'erne blev behovet for at kunne færdes til fods eller på cykel igen aktuelt.

I yderkanten af Stenløse findes en meget dejlig del af "de grønne stier" fra ca. 1940. Den følger Mølleåen fra Gedevase Bro til Kalkværksvej, men var oprindelig planlagt til at fortsætte helt til Bastrup Sø. Det er dog muligt også at gå dette stykke, selv om man må op på kanten af Mølleådalen flere steder. Det sidste stykke fra Orehøjvej til rørskoven ved Bastrup Sø kan kun passeres i tørre perioder af året, og selv da er det nødvendigt med gummistøvler.


Kilder og litteratur

Bent Stiesdal: Kend din egn, 1993, 25


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

07-07-2006