En historisk aftale

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Torsdag den 16. december 2004 underskrev Stenløse og Ølstykke kommuner deres fusionsaftale. Ved ceremonien om aftenen på Ølstykke Rådhus holdt borgmester Willy R. Eliasen, Stenløse, denne tale:


Mon ikke de fleste af de tilstedeværende føler historiens vingesus, når de to byråd i Stenløse og Ølstykke med underskrifterne i aften besegler aftalen om, at de to kommuner skal danne én kommune efter 1. januar 2007. Ganske vist har vi ikke ministerens formelle tilladelse, men jeg kan ikke forestille mig, at man skulle gå imod vores lokale ønsker.
Og mon ikke mange føler lidt vemod over at skal sige farvel til den gamle kommune og ind i den noget mere usikre fremtid. Det skulle være mærkeligt andet.
Men nu står vi ved vejs ende med de indledende forhandlinger og vi er nået frem til denne historiske milepæl.
Selv er jeg fortrøstningsfuld med hensyn til den nye kommunes fremtid. Flere af os var ikke meget for at opgive den selvstændige kommune, som jeg har kaldt plan A, men da det stod os klart, at dette ikke kunne lade sig gøre, tog vi i begge byråd fat på plan B, og undersøgte, hvad der kunne lade sig gøre. Mange var undersøgelserne og jeg synes, at vi er nået frem til det bedst opnåelige resultat.
At Stenløse og Ølstykke skulle stå sammen har jeg på intet tidspunkt været i tvivl om. Og det har været en fornøjelse at opleve den gode atmosfære, der har hersket mellem politikerne i de indledende forhandlinger. Der har været vilje til at opnå et resultat. Det samme har vi kunnet konstatere mellem vores administrationer, hvor der har været en ligeså markant vilje til at finde løsninger.
Med underskrifterne i aften er startskuddet givet til de videre forhandlinger. De bliver ikke lette, men for den der bærer viljen i hjertet findes der udveje.
Jeg skal ikke forbigå, at der har været og er ønsker hos nogen i en del af Stenløse Kommune til en anden løsning, men byrådet havde i enighed indgået aftale med Ølstykke og denne aftale blev bekræftet senere. Derfor kunne der ikke blive tale om at dele kommunen. Forhandlingerne har hele tiden været kørt ud fra sammenlægning af hele kommuner.
Jeg har selvfølgelig heller ikke glemt, at det er uafsluttet i hvilken retning Ledøje-Smørum Kommune vælger at gå hen. Denne afgørelse kunne vi godt have brugt noget før, men den kommer den 21. ds. og det har vi accepteret i Stenløse og Ølstykke byråd.
Vælger befolkningen i Ledøje-Smørum Kommune denne vej, er de selvfølgelig velkommen.
Tilbage er der for mig kun at sige tak til mine kolleger i Stenløse byråd for, at vi i enighed kunne bakke op om aftalen og for et godt og konstruktivt samarbejde om opgaven. Det betyder meget, ikke mindst for eftertiden, at sådanne vigtige beslutninger træffes i enighed.
Jeg skal også sige tak til min administration for viljen og evnen til at sætte sig ind i den nye situation.
Også en tak til Ølstykke byråd for et ligeså godt og loyalt samarbejde om en opgave, som vi vist alle har syntes, har været vanskelig.
Vi står over for nogle vanskelige opgaver, men jeg er sikker på, at vi kan løse dem.
Tillykke til befolkningerne i Stenløse og Ølstykke med den nye kommune.


Oprindelig forfatter: Willy R. Eliasen

27-12-2004