Ølstykke Rådhus

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Ølstykke Rådhus lå fra 1970 til 2014 på Frederiksborgvej 5, i Ølstykke Stationsby. Inden da husede Frederiksborgvej 17, Ølstykke Sogneråds administration.

Kommunekontoret rummede hele den offentlige forvaltning for Ølstykke, der indtil kommunalreformen 1. april 1970, kun havde omfattet Ølstykke sogn.

Det nye rådhus som kom til at ligge på Frederiksborgvej 5, havde været længe undervejs. Allerede i 1965 lå arkitekterne J. Bekker-Olsen og J. Leschly Jacobsen skitseprojekt klar til godkendelse, men først i maj 1968 kom byggeriet i gang.

Rådhuset blev indviet den 27. februar 1970, og blev i Frederiksborg Amts Avis omtalt som Ølstykkes Kommunes nye "hjerte"

Bygningerne blev opført i pavillon stil, tre pavilloner forbundet indbyrdes med forbindelsesgange. Alle tre bygninger var med fuld kælder og det bebyggede areal udgjorde i alt 3260 m2. De tre bygninger husede henholdsvis, den økonomiske forvaltning og den tekniske forvaltning. Den sidste bygning indeholdt sognerådets mødesal, udvalgsværelser, kontorer for sognerådsformand og kommunesekretær samt sekretariatet og bogholderiet. Sognerådssalen var i sin arkitektur inspireret af landsbysamfundets væsentligste bygninger: Kirken og laden.

Rådhuset gennemgik fra sin start i 1970 og frem til 1980 yderligere to udvidelser i form af ekstra bygninger.

I 2007 trådte en ny kommunalreform i kraft, og dette betød at de tre tidligere kommuner Ølstykke, Stenløse og Ledøje-Smørum blev til en, - Egedal Kommune.

Et nyt og tidssvarende rådhus blev bygget og taget i brug i oktober 2014, for at samle hele den nye kommune under et tag.

Det nye Egedal Rådhus har adresse på Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Det gamle rådhus er nu revet ned og på grunden skal opføres 88 lejeboliger. De nye boliger kommer til at have adresse på Rådhusvænget.


Kilder og Litteratur

Frederiksborg Amts Avis fra 1969 og 1970.


Forfatter: Charlotte Haubye

31-03-2016