Flyvestation Værløse

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Flyvestation Værløse, 1936

Flyvestation Værløse begyndte som Værløselejren, der blev anlagt som en konsekvens af hærloven af 1909. Her blev det bestemt, at de infanterienheder, der havde garnison i København om sommeren, skulle flyttes til øvelsesområder uden for byen.

Lejren blev indviet den 15. april 1913, hvorefter den fungerede som sommerlejr for det daværende 4. regiment. Om vinteren var der kun fire mand på vagt, fordi det var en teltlejr og der var meget få egentlige bygninger. En af de første bygninger var en arrestbygning.

I 1934 ændrede lejren sig i retning mod en flyvestation, da hærens flyvetropper begyndte at anvende stedet til uddannelse af piloter, og lejren gik nu under navnet Værløse Flyveplads. Forinden var et større areal blev købt af områdets bønder. En udbygning med hangarer, værksteder og indkvartering fandt desuden sted.

Anden Verdenskrig

Med udbruddet af den Anden Verdenskrig i september 1939 blev lejren bragt på krigsfod, og alle fly blev malet med kamuflagefarver. Men det ændrede ikke på tingene, da tyskerne angreb og nedkæmpede flyvepladsen den 9. april 1940, der husede Københavns luftforsvar.

Ved befrielsen i 1945 stod der 131 tyske fly på flyvepladsen, der alle var ankommet kort forinden fra østfronten.

Den 2. januar 1946 rykkede hærens flyvetropper igen ind på Værløse flyveplads, men dette ændrede sig den 1. oktober 1950, da Flyvevåbnet blev oprettet som selvstændigt værn, og stedet skiftede navn til Flyvestation Værløse.

Som en konsekvens af Den Kolde Krig blev flyvestationen kraftigt udbygget både med start- og rullebaner samt hangarer, værksteder mv. Den store startbane blev forstærket og udbygget til 3.000 meters længde, ligesom der blev bygget 12 betonshelters, der hver kunne rumme et moderne jagerfly.

Nedlæggelse

Flyvestation Værløse blev en af områdets største arbejdspladser, hvorfor det var med en betydelig bekymring, at nyheden om dens nedlæggelse kom den 25. maj 1999 som en konsekvens af det indgåede forsvarsforlig. Den sidste flyvende enhed forlod stedet i marts 2004, og i 2008 var de sidste dele af Flyvevåbnet flyttet til andre lokaliteter.

Dele af den nu nedlagte Flyvestation Værløse er ved at blive bebygget af boliger mv., men hvad der skal ske med den store startbane, hangarer mv. er endnu uvist.

I alle de år Flyvestation Værløse var i aktivitet satte den sit præg på området, og mange tilflyttere havde svært ved at vænne sig til den periodiske støj fra startende eller landende flyvemaskiner. Stort set alle starter og landinger på Værløse med fastvingede fly foregik ind over Knardrup, Søsum, Stenløse og Ølstykke, da det er den direkte forlængelse af startbanen. Ligeledes snurrede redningshelikopterne rundt flere gange i døgnet, enten når de skulle på redningsopgave, eller maskinen skulle kontrolleres.

I dag står landingslysene fortsat på begge sider af Knardrupvej og minder om en svunden æra.

Kilder og litteratur

Bent Vang Jensen: Der var engang en flyveplads ved Værløse. Witherløse. Årsskrift for Værløse Historiske Forening, 2007, 43-52


Forfatter: Thyge C. Bro

14-02-2011