Ganløse Bibliotek

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Denne artikel giver et vue over Ganløse Biblioteks historie fra 1932 til 1982, med enkelte afstikkere til 2003.

I august 1932 tog en kreds af beboere i Ganløse initiativet til oprettelse af et offentligt bibliotek med statstilskud.

Lærer A. N. Holm stod i spidsen for et udvalg, der skulle arbejde for tegning af medlemmer. Man forsøgte uden held at få et samarbejde i stand med bogsamlingen på Mørket, der havde til huse i den daværende Nyvang Skole. Slagslunde var derimod interesseret i et samarbejde, mens Knardrup foreløbig foretrak at arbejde selvstændigt. Sognerådet valgte motorpasser Andreasen som repræsentant i den kommende biblioteksbestyrelse.


Ganløse Biblioteksforening

13. oktober 1932 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Ganløse Kro. Biblioteksforeningen havde købt bøger for 300 kr., så man nu havde en bogbestand på 135 bind skønlitteratur og 82 bind faglitteratur. Sognerådsformand Sejerøe-Andersen lovede økonomisk støtte, hvorefter man kunne forvente et statstilskud på 1/3 af beløbet til bogkøb.

Til bestyrelsen valgtes fru Mortensen (formand), gårdejer Haagen Nielsen, Ganløse, købmand Hansen og gårdejer Kjøller, Slagslunde, og fra Knardrup fru maskinmester Hansen og fru Pedersen, Kalveholm.


Ganløse Bibliotek

Biblioteket blev indviet 31. oktober 1932 på Ganløse Skole, hvor det havde fået lokale. Udlånet åbnede den 3. november 1932 med lærer Nemming som bibliotekar. Åbningstiden var på to timer ugentligt.


Bogindkøb

Bestyrelsen nedsatte et bogudvalg, som sammen med bibliotekaren på nogle årlige møder købte bøger. Bøger, biblioteket ikke selv havde, blev skaffet fra Centralbiblioteket. Bøger for børn fik biblioteket først det fulde ansvar for i 1956.

Statens Bibliotekstilsyn fandt ofte budgettet alt for lille. Der kom også ved en enkelt lejlighed et par kritiske bemærkninger om at biblioteket nok burde købe lidt flere bøger hos boghandlerne og lidt færre hos antikvariaterne.


Filialer

Ganløse bibliotek havde i en årrække filialer i Knardrup og i Slagslunde. Filialen i Slagslunde eksisterede til 1992, hvorimod udlånet i Knardrup blev nedlagt langt tidligere.


Lokaler

Biblioteket havde til huse på Ganløse Skole helt frem til 1964, hvor der blev indrettet bibliotekslokale i den ene længe af Toftekildegård. Her blev der i 1981 udvidet og delvis ombygget, så biblioteket kom til at råde over ca. 300 kvadratmeter.


Kommunalt bibliotek

I 1964 overtog den daværende Slagslunde-Ganløse Kommune ledelsen af biblioteket. Ganløse Biblioteksforening, der havde eksisteret i 32 år, blev nedlagt.

Ved kommunalreformen i 1970 blev Stenløse-Veksø Kommune lagt sammen med Slagslunde-Ganløse Kommune, og den daglige ledelse af Ganløse og Slagslunde Bibliotek kom til at sortere under hovedbiblioteket i Stenløse.

Ganløse by var omkring 1982 vokset til godt 3.000 indbyggere. Åbningstiden var på 25 timer om ugen. I 2003 blev Ganløse Biblioteks åbningstid reduceret til 14 timer om ugen.


Formænd for Ganløse Biblioteksforening

 • 1932-1933 Fru Thyra Mortensen
 • 1933-1935 Gårdejer Haagen Nielsen
 • 1935-1936 Købmand Peter Hansen
 • 1936-1945 Lærer A.N. Holm
 • 1945-1949 Lærer P. Lund Jensen
 • 1949-1951 Maskinmester J.K. Skov
 • 1951-1962 Arkitekt Viggo Jacobsen
 • 1962-1968 Gårdejer Helmer Nielsen
 • 1968-1970 Aage Rasmussen


Ledere af Ganløse Bibliotek

 • 1932-1942 Lærer Nemming
 • 1942-1949 Lærer A.N. Holm
 • 1949-1967 Lærer John Jørgensen
 • 1967-2001 Bente Duchwaider
 • 2001- Lisbeth Engberg-Andersen


Kilder og litteratur

Bente Duchwaider og Birgitte Feilberg: Ganløse Bibliotek 1932-1982, 1982 www.egedalbibliotekerne.dk


Forfatter: Lene Olesen Bro

02-12-2003