Helmar Filtenborg

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningHelmar Filtenborg

Helmar Filtenborg var i 1969 Ølstykkes sidste sognerådsformand og derpå kommunens første borgmester i 3 perioder fra 1970-82.

Helmar Filtenborg (1913-1989) blev født i Ålestrup i Himmerland den 3. august 1913 som søn i en købmandsfamilie. Efter realeksamen og handelseksamen kom han i 1934 til Ølstykke som repræsentant for ostefabrikken ”Schweiz”. I Ølstykke mødte han datteren fra Langager Mejeri, Edel Larsen, og de blev gift i 1936. Sammen overtog de slagter- og viktualieforretningen i stationsbyen, som de drev i mere end 25 år.

I Filtenborgs ungdom gjorde især to politikere indtryk på ham og var med til at præge hans holdninger og senere politiske virksomhed. Den ene var den konservative leder Christmas Møller, og den anden socialdemokraten K.K. Steincke, manden bag socialreformen i 1933.

I 1962 tog Helmar Filtenborg initiativ til oprettelse af en konservativ vælgerforening i Ølstykke med henblik på opstilling til kommunalvalget samme år. Her blev Filtenborg indvalgt i sognerådet. Han gjorde han sit arbejde så godt, at den konservative repræsentation i 1966 voksede til 3 ud af rådets 7 pladser. Ved ny konstituering i 1969 blev Helmar Filtenborg valgt til sognerådsformand, og efter kommunalreformen i 1970 blev han Ølstykke Kommunes første borgmester.

Filtenborg var hovedpersonen i Ølstykkes kraftige udvikling fra et landsogn til en tidssvarende kommune i Hovedstadsregionen med nye skoler, institutioner, bibliotek, idrætsanlæg, etc. Den voksende befolkning honorerede Filtenborgs indsats med meget store stemmetal ved valgene, og det var ikke mindst hans fortjeneste, at de konservative i 24 år var Ølstykkes største parti ved kommunalvalg.

Filtenborg lagde imidlertid vægt på, at alle partier fik poster og medindflydelse. Den socialdemokratiske viceborgmester Boje Nielsen udtalte da også i 1973 anerkendende: ”Jeg har kun godt at sige om ham, altid flittig, altid saglig, altid til at drøfte med på en rolig og sober måde”. Den senere viceborgmester Svend Esbech har givet et lignende skudsmål af Filtenborg: ”Med værdighed, økonomisk snilde og indsigt samt evner til at forhandle og tale med alle, blev han nok sit partis førstemand, men først og fremmest Ølstykkes førstemand, byens borgmester, i en periode, der stillede store krav til ham”.

Redaktør Enevold Jørgensen har tillige heftet sig ved Helmar Filtenborgs lune: ”Han arbejder seriøst, samvittighedsfuldt og inspireret med de mange opgaver, hans parti og vælgerne har betroet ham, men under byrådets debatter aner man et glimt af god gammel himmerlandsk lune hos borgmesteren, og så følger som regel en replik, der løser op for smilet og bringer tingene ind på et lidt mindre højtideligt, men mere menneskeligt plan”.

Tilliden til Helmar Filtenborg kom også til udtryk da foreningslivet i Ølstykke gik sammen om et kunstnerisk portræt af ham, som i dag hænger på Ølstykke Rådhus. Ved afsløringen sagde formanden for Ølstykke Idrætsforening, Otto Rasmussen: ”Det er en gave til byen og en hædersbevisning til dig Filtenborg, i taknemlighed for den indsats du har gjort for ungdommen i kommunen”.


Helmar Filtenborg var tillige i en årrække medlem af Amtsrådet, Egnsplanrådet og Hovedstadsrådet. Han stoppede i politik ved udgangen af 1981, hvor byen tog afsked med dens borgmester, som fra alle sider blev takket for sin store indsats.

Skribent ved Lokalavisen, Elisabeth Gade Jørgensen, skrev ved Filtenborgs død i 1989 i nekrologen ”En klippe gik bort” blandt andet disse mindeord, som dækkede mange borgeres følelser: ”Gennem ens liv passerer mange mennesker revy – en del forsvinder, andre bliver – og kun ganske få får man lov til at betragte som troværdige og dyrebare venner. Stærke som klipper kan man stole på dem. Jeg havde en sådan ven. Med jyske rødder og stædighed blev Ølstykke rammen om hans mandsværk og familie. Det lykkedes ham da også gennem en årrække at få sat sit vigtige præg på kommunen. Uanset ens egne meninger var han den personlighed, man nærede den største respekt for. Han gav sig altid tid til at høre på andre og hjælpe hvis muligt. Gik noget skævt for én, var han der som den stabile ven, og var man i tvivl om noget, vidste man, hvor man kunne søge råd. Hans loyalitet behøvede man ikke betvivle. Mennesker af hans støbning og format finder man ikke så ofte”.

Helmar Filtenborg var æresmedlem i en række foreninger og blev flere gange hædret som aktiv i Hjemmeværnet.


Kilder og litteratur

Kilder: Anna og Svend Esbech Lokalavisen Frederiksborg Amts Avis


Oprindelig forfatter: Erhard Filtenborg

16-05-2012