Svend Esbech

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Svend EsbechSvend Esbech (1928-1999) blev født i Torslev, Øster Han Herred. Han blev uddannet som bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole 1954. I 1964 flyttede han med sine kone, tidligere arkiv- og museumsleder Anna Esbech, til Ølstykke. Da ægtefællerne begge gik på pension i 1996, flyttede de til Løgstør.


Bibliotekarisk virke

Svend Esbech var ansat som bibliotekar ved Farum Kaserne og lærer ved Forsvarets Civilundervisning 1956-61; ledende bibliotekar ved Farum Bibliotek 1961-63; sekretariatschef i Danmarks Biblioteksforening 1963-73 og stadsbibliotekar i Frederiksberg Kommune 1973-96.

Inden for biblioteksvæsenet havde Esbech gennem årene mange tillidsposter. Han ydede blandt andet en væsentlig indsats som formand for bestyrelsen i Folkebibliotekernes Depotbibliotek. I 1985 blev Svend Esbech udnævnt til Ridder af Dannebrog.


Kommunalpolitisk virke

Svend Esbech sad i Ølstykke Sogneråd for Det konservative Folkeparti fra 1966 til 1970. Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev han indvalgt i Ølstykke Byråd, hvor han havde sæde indtil 1982.

Det var en periode, hvor kommunens indbyggertal voksede kraftigt, og hvor det kunne være svært at følge med udviklingen. Planlægning var derfor vigtig. Esbech havde som formand for byplanudvalget i to perioder stor indflydelse på denne udvikling. Det kulturelle område havde hans særlige interesse. Allerede som medlem af sognerådet blev Svend Esbech formand for biblioteksudvalget og havde dermed sin store andel i, at man i 1971 kunne tage et nyt, velindrettet bibliotek i brug. Fra 1970-78 var Svend Esbech formand for kulturelt udvalg. I perioden fra 1974 til 1978 bestred Esbech posten som 1. viceborgmester.


Lokalhistorisk virke

Svend Esbech var meget interesseret i lokalhistorie og var i 1969 med til at stifte Ølstykke Lokalhistoriske Forening. Denne interesse gav sig udslag i udgivelsen af en del bøger, mindre publikationer og artikler om Ølstykke og omegn. Derudover har Esbech skrevet om Frederiksberg Kommune, hvor han bl.a. som stadsbibliotekar var sekretær for Historisk-topografisk Selskab. En særlig interesse viede Esbech salmedigteren, biskop Thomas Kingo, der var født og i en periode virkede som præst i Slangerup. Denne interesse førte til udgivelsen af en omfattende bibliografi over Kingos forfatterskab.


Forfatter til bl.a.

Thomas Kingo. En bibliografi, 1988


Kilder og litteratur

Kraks Blå Bog, 1999

Diverse udklip, interviews m.v., Ølstykke Lokalarkiv


Oprindelig forfatter: John Rosengaard

24-04-2008