Panoptikon

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Fra opførelse af Panoptikon ved Kong Svends Høj i Smørum. Herfra ses ud over området, hvor jorden har opbevaret mange værdifulde oldtidsfund.Foto: Fredi Paludan BentsenDer har boet mennesker i Værebro Ådal årtusinder, og området er rigt på fund fra fortiden. I forbindelse med projektet ”Danmarks oldtid i landskabet” lod Kulturstyrelsen i samarbejde med Kroppedal Museum og Egedal Kommune i 2014 opføre et Panoptikon nær Kong Svends Høj i Smørumnedre. Herfra er der lavet udkik til de steder i Ådalen, hvor der er gjort spændende fund, og områdets mange gravhøje.

Nogle af fundene Værebro Ådal hører til de mest betydningsfuld i Danmark.

Følg linkene herunder og læs om nogle af de steder du kan se fra Panoptikon:

Ørkenhøj

Baunehøj

Maglehøj

Ti pragtøkser af sten, Sørup Rende

Gudinderne fra Veksø og Værebro

Hjortetaksøksen fra Værebro Å

Veksøhjelmene

Snydebro Sigersdal Mose – menneskeofring


Se også Værebro Å


Kilder og Litteratur

Inga Nielsen: Værebro Ådals tusindårige historie. Panoptikonet fortæller. Ledøje-Smørum Historiske Forening


Udgivet af: Bodil Rasmussen

04-02-2016