Stenløse Bibliotek

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Stenløse bys bibliotekshistorie gennem 90 år er beskrevet ved hjælp af avisudklip og arkivalier lånt fra Stenløse historiske Arkiv, Landsarkivet og Den bibliotekshistoriske Samling samt gennem interviews med nøglepersoner. 2. del, Stenløse Bibliotek, er en tematisk beskrivelse af biblioteket som heltidsbibliotek i perioden 1969-2003.


Biblioteksloven af 1964

Med biblioteksloven i 1964 blev kommunerne forpligtet til at drive et folkebibliotek med afdelinger for voksne og børn. I kommuner med over 5.000 indbyggere skulle biblioteket ledes af en faguddannet bibliotekar.


Stenlosebibliotek1969.jpg

I 1963 bad Stenløse Sognebogsamling kommunen om at overtage biblioteket. I 1965/66 blev det indberettet til Statens Bibliotekstilsyn, at biblioteket er kommunalt. Stenløse-Veksø kommune ydede i øvrigt tilskud til biblioteksdriften igennem alle årene.

Omkring 1965 erhvervede kommunen en ældre stråtækt ejendom på Bygaden med lave lofter og mange skillerum. Kommunen købte huset af den tidligere graver ved Stenløse Kirke, Gert Fischer. Det var tanken, som en midlertidig løsning, at indrette ejendommens godt 120 kvadratmeter til bibliotek, fordi biblioteket med tiden skulle flyttes til det kommende kulturcenter. Dette blev dog opgivet i 1966.

Først den 23. maj 1969 havde Stenløse-Veksø Kommune 5.000 indbyggere og var derfor forpligtet til at oprette et heltidsbibliotek, ledet af faguddannet bibliotekar.


Bibliotek i Stenløse Center

Torsdag den 6. november 1969 åbnede Stenløse Bibliotek i det nye Stenløse Center. Biblioteket blev placeret på 1. sal over posthuset på Byvej 20. Uvished med hensyn til kommunesammenlægningen i 1970 gjorde det svært et beslutte et biblioteksbyggeri, derfor valgte Sognerådet at leje 400 kvadratmeter på 1. sal. Samtidig med at biblioteket fik nye lokaler, fik det ny status som heltidsbibliotek med faguddannet bibliotekar. Den første ledende bibliotekar, Tove Winther Jørgensen, tiltrådte den 1. december 1969, hvor hun mødte et fuldt indrettet bibliotek. Kommunens vejmænd havde pakket det gamle bibliotek ned og Meta Olsen, som var ansat som deltidsbibliotekar, og den nyansatte assistent Karen Jensen havde sat bøgerne på plads i det nye bibliotek. Da der næsten ingen børnebøger var på biblioteket, deltes Børnebiblioteket på Centralskolen, så folkebiblioteket overtog 1.402 bind herfra. Endvidere fik biblioteket en efterbevilling på 25.000 kr. til indkøb af bøger til børnebiblioteket i Stenløse.


Filialer

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Stenløse Bibliotek kommunens hovedbibliotek og Ganløse og Slagslunde biblioteker fik status som filialer. I 1976 blev lokalerne i Stenløse Center udvidet med 167 kvadratmeter til i alt 562 kvadratmeter. Det betød et større udlånslokale, bedre kontorfaciliteter samt en frokoststue og et aktivitetsrum. I 1994 blev biblioteket udvidet med 192 kvadratmeter og publikumsindgangen flyttet til Stenløse Center 29.

I december 2003 fik handicappede adgang til biblioteket med en elevator fra Søstertorvet. Publikumsindgangen blev flyttet tilbage til Stenløce Center 23. Slagslunde Biblioteksfilial blev lukket i 1992, men Ganløse Bibliotek findes stadig.


Bibliotekets indhold

Bogbestanden var i 1969/70 på 8.678 bind, udlånet på 20.167 bind per år og åbningstiden på 20 timer/uge. 25 år senere i 1993 var bogbestanden på 59.334 bind, udlånet på 141.548 bind per år og åbningstiden på 29 timer/uge. Bibliotekets indhold har gennem alle år været bøger, bortset fra en periode fra 1975 til 1983, hvor børnebiblioteket indkøbte kassettebånd med børnemusik og dramatik. Bibliotekstilbuddet blev i 1977 udvidet med "Bogen kommer", en aktivitet der henvender sig til personer, der som følge af sygdom eller svagelighed ikke selv kan komme på biblioteket. I 1978 startede biblioteket indkøb af lydbøger - bøger indlæst på kassettebånd. I starten med en klausul om brug kun for blinde, svagtseende eller læsesvage, klausulen er senere ophævet. I 1981 indførte byrådet en regel om, "at der normalt kun må udlånes 5 bind skønlitteratur pr. gang og der ikke foretages indkøb af bånd eller plader, dog undtaget til handicappede". En passus, der først blev slettet i 1995.

I 1990 begyndte biblioteket at sælge kasserede bøger.


Bibliotekets teknologi

Biblioteket var indtil 1979 kartoteksløst. Midt i 1980'erne blev der anskaffet mikrofiches til afløsning af nogle trykte bibliografier og kataloger.

I 1989 fik Stenløse Bibliotek adgang til søgninger i Folkebibliotekernes bibliografiske database, BASIS, og i 1990 anskaffede biblioteket en telefax til hurtig bestilling af materialer fra andre biblioteker.

Stenløse og Ganløse Biblioteker registrerede i 1991 alle materialer elektronisk på edb. Der blev opstillet terminaler for publikum til søgning i bibliotekets egen bogbestand og kortkartoteket blev kasseret.

I 1992 overgik man fra håndstempling til udlånsregistrering på edb. I 1996 fik biblioteket en hjemmeside med adgang til biblioteksdatabasen fra internettet. I 1998 oprettede biblioteket kommunens foreningsregister på hjemmesiden. I 2003 startede Stenløse Leksikon som en del af bibliotekets hjemmeside.


Brugerindflydelse

I 1994 blev Bibliotekets Venner, som er brugerrådet for Stenløse og Ganløse Biblioteker, oprettet.

Biblioteksledere

1969- 1977 Tove Winther Jørgensen

1977- 1987 Birgitte Feilberg Jørgensen

1987- 2001 Karen Fuhr Pedersen

2001- 2004 Søren Roth

2005- Bente Stonor NielsenKilder og litteratur

Karen Fuhr Pedersen og Søren Roth: Stenløse Bibliotek, 1904-1969-1994, 1994 (26 sider, ill.)

Links

www.egedalbibliotekerne.dk


Oprindelige forfattere Karen Fuhr Pedersen og Søren Roth

08-12-2003