Ledøje-Smørum Historisk Forening

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningI 1960’erne var Ledøje-Smørum stadig trods fremskridt og forandring et bondesamfund. Da der i 1970’erne skete en udstykning af flere gårde og en voldsom tilflytning af især unge familier, opstod tanken om at fastholde bondekulturens historie og at give de mange nye tilflyttere mulighed for at lære deres nye egn at kende og at blive en del af det samfund, de var flyttet til. På den baggrund blev Ledøje-Smørum historisk Forening stiftet på Smørum Kro i 1972.

Per Kierulf blev foreningen første formand fra 1972 til 1978, og han blev efterfulgt af Lone Brüsch fra 1978–1986. Foredrag i vinterhalvåret har fra starten været foreningens vigtigste aktiviteter. Først på godset Edelgave, der stillede lokaler til rådighed, og senere på biblioteket på Søagerskolen. Ud over foredrag har foreningen i sommerhalvåret arrangeret små guidede ture, endagsture og udenlandsrejser af flere dages varighed.


Museet

Efter at rådhuset blev flyttet til nye bygninger ved Smørum Centret i 1981, fik foreningen stillet lokaler til rådighed i Smørumovre gamle Skole. De faste lokaler blev starten på et lille museum, der nu består af Skolestue fra 1950’erne, Køkken fra Skebjerggaard, Stadsstue fra 1920èrne, Kirkerum, Kvinderum, 70’er drengeværelse samt udstillinger i montrer i indgange og mødesal. Fra 1979 udgav foreningen årligt en række småskrifter og fra 1986 et egentligt Årsskrift med lokalhistoriske artikler.


Smørum gamle skole set fra luften. Foto: Holger Agerskov

Efter Lone Brüshs’s formandskab blev Steen Asger Jensen formand 1986-1997. I den periode fik kommunen iværksat en række udgravninger i og omkring Smørumovre, hvor der bl.a. blev fundet spor fra vikingetiden. Den største vikingegravplads, Rytterkær, blev udgravet i 1990-1991 under ledelse af Jens Henrik Jønsson fra Amtsmuseumsrådet. Her blev bl.a. fundet et intakt kvindesmykke, som blev kopieret, og som stadig sælges af foreningen. Foreningens 25-års jubilæum i 1997 blev fejret på festlig vis med Anni Agerskov som formand.

I 1999-2008 blev Per Tidgen valgt til formand. I hans formandsperiode blev tre kommuner lagt sammen til Egedal Kommune, og Per gjorde et stort arbejde for at bevare alle tre lokalhistoriske foreninger i kommunen, og derved sikre det bærende element i de tre foreninger: det frivillige arbejde og borgernes lyst til at mødes omkring spændende historiske emner.

Siden 2008 har Anni Agerskov igen påtaget sig formandsposten, og foreningen er i stadig udvikling med tiltag som afholdelse af foreningens 40-års jubilæum i 2012, og et Erindringsværksted for bl.a. borgere i Ledøje, hvilket har resulteret i en bog om Ledøje.

Adressen er Smørumovre gamle Skole, Smørum Bygade 35,2765 Smørum. Museet har åbent den første søndag i måneden kl. 13 – 16.


Links:

www.lshist.dk.


Forfattere: Anni Agerskov og Inga Nielsen, 2015