Hans Stiesdal

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Hans StiesdalHans Stiesdal (1922-1998) blev født den 6. maj 1922 på gården Stiesdal i Søsum. Opvæksten på en gård fornægtede sig aldrig. Han var praktisk anlagt og sin egen håndværker, ligesom madlavning med hjemmelavede lagkager var en del af hans virke. Alt sammen til sine senere kollegaers undren og beundring.


Museumsinspektør med interesser

Hans Stiesdal blev klassisk sproglig student fra Metropolitanskolen i 1941. Året efter blev han ansat som studentermedhjælp på Nationalmuseets 3. afdeling. I 1949 blev han knyttet til 2. afdeling (middelalder og renæssance) som assistent og fra 1954 som museumsinspektør. Han afsluttede sin uddannelse på Københavns Universitet som cand.mag. med historie som hovedfag og bifag i kristendomskundskab og var ansat på Nationalmuseet frem til sin pensionering 1992. Han var tilknyttet museet i samlet 56 år.

Hans Stiesdals store interesse var middelalderlige borge og voldsteder. Desuden havde han en stor interesse for teknik, hvor navnlig tårnmure og klokkeophæng var væsentlige. I mere end en menneskealder var han en førende forsker i danske borge og voldsteders historie, og han har inspireret mange unge forskere. Han var en igangsætter, der fik andre til at tage hidtil oversete opgaver op.


Luftfotografering

Umiddelbart efter krigen tog Hans Stiesdal til England og købte fotoudstyr, og sammen med Morian Hansen fløj han over hele Danmark. I 1954 erhvervede han selv flyvercertifikat, og det blev begyndelsen til næsten 20 års registrering af voldsteder, borge, herregårde og kirker fra luften.

Luftfotografier giver en landskabelig og bygningsmæssig dokumentation, der ikke kan opnås ved almindelig fotografering. Fotografier taget fra luften kan afsløre arkæologiske fund, der ikke kan ses ved jordoverfladen, hvor ændringer i bevoksningens eller jordens farve har betydning, ligesom skyggevirkningen på forskellige tider af dagen kan vise gamle vejforløb, agerdyrkning, ruiner under jorden mv. Lokalhistorie

Lokalt i Stenløse betød Hans Stiesdal meget for broderen Bent Stiesdals engagement i lokalhistorien. Hans Stiesdal skrev også afsnittene om Stenløse og Veksø kirker til storværket Danmarks Kirker. I 1976 ledede han udgravningerne af den såkaldte pestkirkegård og Sankt Mortens Kapel i Stenløse.

Hans Stiesdal døde den 2. september 1998 i Roskilde og ligger begravet ved siden af Bent på Stenløse Kirkegård.


Udgivelser med forbindelse til Stenløse

Den gamle Værebro, Fra Frederiksborg Amt 1952, 25-43

Stenløse Kirke og dens restaurering 1956-57, Fra Frederiksborg Amt 1962, 3-54

En middelalderlig gravplads i Stenløse, Antikvariske Studier 1977, 203-210

Stenløse Kirke, Danmarks Kirker II, Frederiksborg Amt, bd. 4, 1975-79, 2353-2405; S. Mortens Kapel, 2406-2407; Veksø Kirke (bygning), 2409-2414


Upubliceret materiale

Erindringer, Stenløse Lokalhistoriske Arkiv


Kilder og litteratur

Hans Stiesdal: I Nationalmuseets tjeneste. Erindringsglimt, i: Poul Grinder-Hansen (red.): Arvesølvet. Studier fra Nationalmuseet tilegnet Fritze Lindahl, 2003, 205-212

Jan Kock, Rikke Agnete Olsen og Jens Vellev (red.): En bog om borge. Festskrift til Hans Stiesdal på 70-årsdagen 6. maj 1992, Hikuin nr. 19, 1992


Oprindelig forfatter: Thyge C. Bro

05-07-2005