Mindesten for Sankt Mortens Kapel

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Steffen Harder taler ved indvielsen af mindestenen mens borgmester Willy Eliasen ser til. foto Rolf Kjær-HansenPå Ejnar Thygesens vej midt mellem Stenløse Centeret og Stenløse Station står en mindesten for Sankt Mortens Kapel, et middelalderligt gravkapel. Selve kapellet er for længst revet ned, men dets fundament blev udgravet i 1976 i forbindelse med udbygning af Stenløse Centeret.

Sankt Mortens Kapel blev bygget af Sankt Klara Kloster i Roskilde, og det er baggrunden for, at mindestenen afbilder klosterets grundlægger - Ingerd af Regensteins - segl, som man mener forestiller Ledøje Kirke. Ingerd var datter af Jacob Sunesen fra den magtfulde Hvideslægt. En slægt der har sat sig mange spor på Sjælland også i det nuværende Egedal Kommune.

Mindestenen blev indviet d. 30. september, 2015. Den er blevet til på foranledning af Egedal Kommunes Kunstråd, bestående af borgmester Willy Eliasen og de to viceborgmestre Jens Jørgen Nygaard og Ib Sørensen.

Mindestenen er udformet af den lokale billedhugger Steffen Harder. På stenen har han gengivet seglet nøjagtig som på den papirudgave, han havde at gå ud fra. Derfor er dele af skriften bevidst udvisket.


Kilder og Litteratur

Niels Erik Andersen (red): Om Hvideslægten her på egnen. Stenløse Historiske Forening. 2006

Kapel fik sin sten. Frederiksborg Amts Avis 01.10.2015

Steffen Harders hjemmeside


Udgivet af Bodil Rasmussen

21-02-2016