Præster ved Stenløse og Veksø Kirker

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningPræsterne siden reformationen, som de fremgår af præsterækketavlen i Stenløse Kirke:


1. Nicolaus Munch -1555


2. Petrus Johansen Skaaning -1561


3. Claus Juel -1572


4. Povel Larsen Skaaning -1582


5. Petrus Glambech -1617


6. Christopher Ericius -1639


7. Frideric Fabricius -1654


8. Mag. Johanes Windekilde -1711


9. Mag. Johanes Bang -1695


10. Johanes Windekilde -1716


11. Jacob Muus -1783

Gregers Herfort Kapellan 1745-1756


12. Rasmus Giellerup -1785


13. Jens Thostrup -1785


14. Peder Svane Bang, forflyttet -1787


15. Vilhelm Billeschou -1823

Ridder, risignerte 1819 (Det betyder sandsynligvis, at han fratrådte sit præsteembede (red.))


16. A.F. Heggelund -1836


17. Peter Galthen -1845


18. F.V. Gamborg -1850


19. J.V. Bang -1876


20. C.A.L. Jessen -1897


21. Th. Petersen -1902


22. Morten Pontoppidan -1921


23. Hans C. Blessing -1946


24. P. Sigfred Sørensen -1963


25. Johannes Toftager -1980


26. Felix Olafsson -1986


27. Jørgen Anker Andersen 1977-2009


28. Inge Bastkær 1987-


29. Jes Henrik Høck 2005-


30. Kenneth S. Knigge 2009-


Oprindelig forfatter: Johannes Nielsen

10-12-2004