De lokale ildsjæle

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

De lokale ildsjæle er de mennesker, der fra 2003 indtil 2014 har bidraget med artikler og billeder til det oprindelige Egedal Leksikon.


Indholdsfortegnelse

Anni Agerskov

Anni Agerskov er født 1945 i København. Hun har arbejdet som folkeskolelærer i 40 år, de sidste 19 år også som skolebibliotekar på en skole i Ledøje-Smørum, hvor hun var ansat i 29 år. Anni Agerskov har med sin familie boet i Ledøje-Smørum siden 1974. I 1985 blev hun medlem af Ledøje-Smørum Historisk Forenings bestyrelse og siden hen formand for bestyrelsen. I foreningen har hun arbejdet med bl.a. i foreningens registreringsgruppe.


Medforfatter til

Bronzealderhøjene i Ledøje-Smørum 1995, et undervisningsmateriale til 4. kl.

Skolerne i kommunen 1990, et materiale lavet i forbindelse med folkeskolens 175 års jubilæum

Nils Erik Andersen

Nils Erik Andersen (1934 - 2015) Født i i Sønderjylland. Han var uddannet civilingeniør, pensioneret som teknisk direktør og boede en lang årerække i Veksø.

Nils Erik Andersen har skrevet artikler i en række lokalhistoriske publikationer, bla. i Sønderjysk Månedsskrift og medlemsnyt for Stenløse Historiske Forening, som han var redaktør for fra 2003 til 2010.

Siden han sammen med Bent Stiesdal i 2001 skrev bogen ”Til Stenløse kommune, Om tilflytningen ca. 1945 – 72” er det blevet til bøgerne ”Historien om Stenløse Mølle”, ”Levende Lokalhistorie”, ”Stenløse – en stationsby mellem by og land, 1880 – 1950” og ”Om lokal skolegang 1720 – 1920”. Han redigerede og skrev også den overvejende del af teksten til bogen ”Om Hvideslægten her på egnen”. Endvidere skrev Nils Erik bogen ”Den Estiske klokke i Veksø”, som er udgivet af Veksø Menighedsråd.


Forfatter til bøgerne

Om Hvideslægten her på egnen (red.), 2006

Historien om Stenløse Mølle, 2003

Til Stenløse Kommune, om tilflytningen ca. 1945-72 (s.m. Bent Stiesdal), 2001

Ole Bjørn Andersen

Ole Bjørn Andersen, grafiker og tegner, er født 1945 i København. Efter realeksamen i 1963 ville han være litograf, fordi han kunne tegne. Han blev udlært som reprofotograf i 1967, fik arbejde på Aller Press 1968 og var der i 34 år. Han blev viet til Winnie i 1970 og flyttede til Ølstykke 1972.

I 2004 startede Ole sin pensionisttilværelse som frivillig på Ølstykke Lokalhistorisk Arkiv, med arkivets billedsamling som speciale. Året 2008 blev Ole medlem af Ølstykke Historiske Forening, og blev valgt ind i bestyrelsen hvor han er sekretær. Ole er forfatter og grafiker bag flere af foreningens udgivelser bl.a. jubilæumsbogen "Stormfulde højder" og "Ølstykkes historie fortalt via Ølstykke julemærke" en historisk bog, hvor man også kan se Oles grafiske tuschtegninger i stort format. Historisk forening har et medlemsblad, som Ole er medredaktør af. Her skriver han lokale historiske artikler. Den historiske interesse gør at Ole også bruges som guide på Egedal kommunes årlige bustur gennem Ølstykke.

Det lokale Ølstykke Julemærke er Ole Bjørn Andersens hjertebarn. Siden det første mærke i 1984 har han hvert år fundet en markant bygning, som han har omdannet til et kunstværk i miniformat. Arbejdsgangen, fra fotografi over rentegning til færdigt julemærke, beskriver Ole Bjørn selv i artiklen > Fra glaserede æbler til Ølstykke Julemærke

Lisbeth Bentsen

Lisbeth (Elisabeth) Bentsen er født 1938 i København. Hun har arbejdet 37 år ved Ballerup Kommunes skolevæsen, sidst som fuldmægtig i Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning. Er nu medlem af Ledøje-Smørum Historisk Forening og deltager i foreningens registreringsgruppe. Lisbeth Bentsen har desuden deltaget i eksternt kursus i brugen af det elektroniske registreringssystem Regin.


Forfatter til

Socialdemokratisk Forening i Ledøje-Smørum 1913-2003, 2004

Thyge C. Bro

Thyge Christoffersen Bro, født 1955, har boet i Stenløse 1968-1978 og igen fra 1990. Han er mag.art. i klassisk arkæologi og deltog som studerende i udgravningen af "pestkirkegården" og Sankt Mortens Kapel i 1976.

Han har undervist ved Københavns Universitet og Syddansk Universitet 1985-2000; er nu lærer ved Folkeuniversitetet i København og ekstern lektor ved DIS.

Som freelance-skribent har Thyge C. Bro skrevet en lang række artikler og kronikker om arkæologiske og kulturhistoriske emner. Han har udgivet en bog om den arabiske opdagelsesrejsende Ibn Battuta.

Thyge C. Bro var desuden chef for Hjemmeværnskompagni Egedal indtil dets ophør ved udgangen af 2009.


Forfatter til bl.a.

Ibn Battuta. En arabisk rejsende fra det 14. århundrede, 2001


Links

www.thygecbro.dk

Gudrun Busk

Gudrun Busk har været kordegn ved Slagslunde og Ganløse kirker siden 1999. Også før den tid kom hun meget i kirkerne og deltog i menighedens arrangementer.

John Børding

John Børding er født den 21. maj 1948. Han flyttede til Ølstykke i 1976. Han blev medlem i Værebro Kanoklub den 1. september 1988 og formand samme sted fra februar 1990, hvilket han stadig er. Ror kano og kajak på Værebro Å og Roskilde Fjord som nærområder.

Knud Remi Christensen

Knud Remi Christensen (1932-2012) blev født i Middelfart. Efter militærtjenesten flyttede han i 1954 til København, hvor han blandt andet arbejdede på hovedkontoret for Hovedstadens Brugsforening og Nordisk Elektricitetsselskab, senere LK-NES.

Knud Remi flyttede med sin kone til Skovlunde i 1964 og til Smørum i 1999. Han var indtil sin død bestyrelsesmedlem i Ledøje-Smørum Historisk Forening og i Ledøje-Smørum Slægtshistoriske Forening. Desuden var han frivillig medarbejder på Ledøje-Smørum Lokalarkiv og medlem af Arkiv- og Museumsudvalget i Egedal Kommune.


Forfatter til bl.a.

Huskerier fra barndom og ungdom. Middelfart 1932-1954, 2001


Links

www.knudremi.dk

Steffen Erichsen

Steffen Erichsen er født 1941 i Gentofte. Han flyttede til Ganløse i 1971. Han er uddannet bygningsingeniør, pensioneret 2005.

Steffen Erichsen er medlem af Stenløse Historiske Forening, hvor han har været formand siden 2003. Han er bestyrelsesmedlem af Ganløse Bylaug siden laugets start i 2005. Herudover er han medlem af bl.a. Naturparkens Venner og Naturfredningsforeningen.

Peter Hansen

Peter Hansen er født i København i 1945. Han er uddannet som shippingmand i DFDS, derefter skolelærer på Jonstrup Statsseminarium. Han flyttede i 1972 sammen med sin kone Karen Marie til Ganløse, hvor han blev ansat som lærer på Ganløse Skole.

Allerede i sin tidligste ungdom blev Peter Hansen inspireret af tidens humanistiske ideer. I første omgang var det Kampagnen mod Atomvåben, der fik skoleeleven til at følge de berømte atommarcher i 1960. Dette førte videre til militærnægterbevægelsen og en begyndende flirt med Det Radikale Venstre. Da dette parti svigtede sine antimilitære holdninger i midten af 1960'erne, blev Socialistisk Folkeparti (SF) det bedste alternativ.

Da han flyttede til Ganløse, gik der ikke lang tid, før Peter Hansen var med i dannelsen af den lokale afdeling af SF. Han kom ind i byrådet i 1986 og er blevet genvalgt lige siden. Derfor var det Peter Hansen, der som byrådsmedlem med størst anciennitet ledede den sidste konstituering af Stenløse Byråd i 2002.

Peter Hansen er samarbejdets mand, og han respekterer også andre holdninger. Men han holder fast i sine meninger og svigter aldrig de svage i lokalsamfundet. Samtidig er han en "farverig" politiker, der har ordet i sin magt.

Sammen med Willy Eliasen står Peter Hansen bag udgivelsen af Aage Krogsdams bog.


Medforfatter til

Aage Krogsdam (red.): Frænde er frænde værst. Stenløse i rødt og blåt - et politisk tidsbillede gennem 37 år, 2008, 137-138

Inge Smith Henriksen

Inge Smith Henriksen er født 1954 på Bakkegården i Slagslunde, som datter af Rita og Niels Chr. Sørensen. Uddannet inden for handel og kontor med regnskab som speciale. Bosiddende i Slagslunde og mangeårigt medlem af bestyrelsen for Slagslunde Forsamlingshus.

Forsamlingshuset er blevet en del af Inge Henriksens "sociale arv". Både hendes far og svigerfar var forgangsmænd ved opførelsen af huset i 1964. Hun har skrevet mange tekster, sange og artikler, blandt andet til Slagslunde-Ganløse Bladet.

Poul Hesbjerg

Poul Hesbjerg er født 1939 på Bispebjerg i København. Uddannet som korttegner, derefter læreruddannelse fra Hellerup Seminarium 1964. Samme år bosat i Ganløse og ansat ved Ganløse Skole. Har her gennem de fleste af årene haft tillidsposter som lærerrådsformand, fælleslærerrådsformand m.v. indtil pensionering i 2000.

Siden 1965 medlem af Ganløse Menighedsråd, hvor han gennem mange år har fungeret som formand, kirkeværge m.v.

Desuden aktiv i lokale foreninger som Naturfredningsforeningen, Ganløse Bylaug, Stenløse Historiske Forening, Ganløse Mølle, Naturparkens Venner m.v.

Har gennem mange år samlet oplysninger om Ganløses lokalhistorie og bidrager jævnligt med lokalhistoriske foredrag, byvandringer m.v.

Rita Holm

Rita Holm er født i 1938 i København. Hun flyttede til Ledøje-Smørum i 1973, og fra 1976 var hun medlem af Ledøje-Smørum Historiske Forening. Hun arbejdede med Ledøje Gårdhistorie fra 1976-1979. Derefter var hun også amatørarkæolog og var med til at grave fortiden ud i Nybølle og på Gammelgård i Ledøje. Hun spillede dilettant fra 1982-86 i Ledøje Forsamlinghus.

Fra 1985 læste Rita Holm etnologi på Københavns Universitet og i 1988 blev hun ulønnet leder af Ledøje-Smørum lokalarkiv. I den periode havde hun en del historiestuderende fra Universitetet, som hun underviste i lokalarkivers betydning og fremviste materialer til opgaver.

I 1988 fik hun overtalt bestyrelsen til at lave Årskrift for Ledøje-Smørum Historiske Forening og Arkiv, og var redaktør af dette i 10 år. I samme periode skrev hun mange artikler i det, fra 1988-1998.

Rita Holm forlod arkivet som leder 1. august 2002 og flyttede i 2005.


Bøger

 • Ledøje-Smørum i gamle postkort, 1996
 • Svenske landarbejdere i Ledøje-Smørum 1808-1911, i: Over Øresund før broen, 2000
 • Stormen på svenskerne, 2005


Artikler bl.a.

Hvor der kun er anført "Årsskrift" betyder det Årsskrift for Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv.

 • Breve til amtmanden, Fortid og nutid, bd. 30, 1983, 191-206
 • Skolehistorisk kildemateriale i breve til amtmanden, Årbog for Dansk Skolehistorie, 1983, 161-164
 • Hvem bar barnet? Fortid og nutid, bd. 32, 1985, 204-210
 • Jomfru Thornam, Siden Saxo, årg. 2, nr. 1, 1985, 17-21
 • Hovelund, Årsskrift, 1996, 4-7
 • Sogneforstanderskabet 1843, Årsskrift, 1996, 19-21
 • De drog ud …, Årsskrift, 1996, 36-39
 • Svenskestenen, Årsskrift, 1996, 29-35
 • Den gamle Edelgave, Årsskrift, 1998, 35-39
 • Slægten Welding på Edelgave, Årsskrift, 1998, 4-9


Tv-optagelser

 • Deltaget i ca. 20 udsendelser om Ledøje-Smørum

Jutta Hovard

Jutta Ann Hovard (1949-2006) var ansat som ekspeditionssekretær på Stenløse Biblioteker fra 1979 indtil sin død. Først arbejdede hun på biblioteket i Ganløse, senere i Stenløse.

Siden 1983 var Jutta andelshaver i Møllen i Ganløse. Hun var med i Møllens ledelse gennem mange år og i en periode formand.

Til Stenløse Leksikon nåede Jutta Hovard at skrive en enkelt artikel.


Kilder og litteratur

Erik Abrahamsen, på vegne af Møllevennerne: Mindeord, Lokalavisen Ugenyt 3. oktober 2006

Hans Arne Jensen

Hans Arne Jensen er født 1936 i Søndersø på Fyn og flyttede senere til Slagslunde. Han er landbrugsuddannet, agronom fra Landbohøjskolen 1962, lic.agro. 1967, dr.agro. i arkæologiske frø 1988. Ansat i en årrække i Statsfrøkontrollen og Plantedirektoratet. Arbejder nu freelance.

Hans Arne Jensen har deltaget i Danida-frøprojekter og publiceret artikler og bøger om frø, plantenavne og Bibelens planteverden. Sidstnævnte bog var udgangspunkt for sommerens udstilling 2006, "Planter fra Bibelen" i Botanisk Have. Hans Arne Jensen var konsulent på udstillingen. Han har desuden været leder hos KFUM Spejderne i Stenløse og medlem af Slagslunde Menighedsråd i tre perioder, heraf formand i to år.


Forfatter til bl.a.

Biblens planter, 1974

Bibelens planteverden, 2004

Sten Krarup

Sten Krarup, født 1933, er major (pens.), slægts- og militærhistorisk forfatter og konsulent. Han driver Slægtshistorisk Forlag, 3670 Veksø.

Finn Lustrup Sørensen

Finn Lustrup Sørensen er kontaktperson til Veksø Fastelavnsklub og indehaver af klubbens hjemmeside.

Se også Fastelavn i Veksø

Jacob Løve

Jacob Løve er født 1941. Han har været formand for Folkeoplysningsudvalget i Stenløse, Stenløse Positive Amatør Scene, Stenløse Egnsspil Teater, Ganløse Kulturhusforening og Kulturelt Samråd, Stenløse; næstformand i Frederiksborg Amts Kulturelle Samråd, Frederiksborg Amts Udvalg for Almen Kultur og Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark.

Jacob Løve er desuden redaktionsmedarbejder på Kulturens blad i Gladsaxe.

John Møller

John Møller er født i København 1935. Her boede han til 1972, hvor han, kone og søn flyttede til Ølstykke. Han er uddannet som maskinarbejder ved søværnet. Arbejdede derefter som værkmester, først ved søværnet og sidst ved hæren til sin pensionering i 1999.

John Møller er medlem af Ølstykke Historiske Forening, Møllelauget og Arkiv- og Museumsudvalget i Egedal Kommune.

Arne Navne

Arne Navne blev i 2003 leder af Stenløse Lokalarkiv efter Bent Stiesdal.


Links

Stenløse Arkivs hjemmeside

Inga Nielsen

Inga Nielsen er født i 1946 i Midtjylland. Hun er uddannet lærer og har fra 1973 arbejdet på Boesagerskolen og siden 1990 været leder af Pædagogisk Central i Ledøje-Smørum Kommune, senere Egedal Kommune. Pensioneret i 2009.

Inga Nielsen er medlem af Ledøje-Smørum Historisk Forenings bestyrelse bl.a. med ansvar for udgivelsen af foreningens årsskrift.


Medforfatter til bogen

Ledøje-Smørum 1960-2006, 2009

Hugo Odgaard

Hugo Odgaard er født i 1939 på Jegindø og har boet i Stenløse siden 1969. Han var formand for den konservative vælgerforening i Stenløse 1998-2006 og blandt de politiske tillidsposter kan desuden nævnes:

 • Medlem af bestyrelsen i mere end 25 år,
 • Medlem af kredsbestyrelsen i en årrække, formand 2000 – 2007.
 • Amtsrådsmedlem 1994-1997.
 • Lægdommer ved Østre Landsret i en årrække.
 • Medlem af skatteankenævnet.

Redaktør af bøgerne:

Ole Sejr Olsen

Ole Sejr Olsen er født 1938 i Ganløse. Som ung blev han medlem af Venstres Ungdom og 1961-64 af bestyrelsen for Venstres vælgerforening i Slagslunde-Ganløse. Derefter igen fra 1970 indtil foreningen blev lagt sammen med vælgerforeningen i Stenløse-Veksø. Han sad i den sammenlagte bestyrelse indtil 1974, de sidste to år som formand. Igen formand for Venstre i Stenløse fra 1980 til 1983.

Ole Sejr Olsen var medlem af Stenløse Byråd 1974-75 og igen 1990-2006.


Kilder og litteratur

Aage Krogsdam (red.): Frænde er frænde værst. Stenløse i rødt og blåt - et politisk tidsbillede gennem 37 år, 2008, 32

Hans Ostenfeld

Hans Ostenfeld er født 1940 i København. Han er uddannet læge, og har boet og arbejdet i Stenløse som praktiserende læge siden 1970. Han blev pensionist 2002.

Han har et stort kendskab til området og befolkningen i kraft af arbejdet, hvilket har resulteret i et større indsamlingsarbejde omkring Philipsen-familien og deres bygninger. Hans Ostenfeld har bl.a. arrangeret en plancheudstilling om emnet, Lægehuset, Stenløse 2007.

Fredi Paludan Bentsen

Fredi Paludan Bentsen er født 1938 på Frederiksberg og uddannet offsettrykker. Han boede med hustru og to børn i Valby, da gasværket sprang i luften. Derefter flyttede han til Ballerup og i 1996 til Ledøje-Smørum.

Fredi Paludan Bentsen har i en årrække dyrket slægtsforskning, og kom frem til en ane i Ledøje. Her var Ledøje-Smørum Lokalarkiv leveringsdygtig i flere oplysninger og siden har han virket som frivillig medarbejder i arkivet. Nu er han også arkivets edb-ansvarlige.

Han er desuden medlem af Ledøje-Smørum Historisk Forening, med i redaktionsgruppen for foreningens årsskrift og står for klargøring af årsskriftet til tryk.


Forfatter til artiklerne

25 år i Ledøje og Smørum sogne 1701-1725, i: Ledøje-Smørum Historisk Forenings Årsskrift 2002, 32-37

Nogle oplevelser ved at søge sine rødder, i samme, 28-30

Richard Pedersen

Richard Pedersen, født 1936. Kontorchef, ansat i Privatbanken (senere Unibank) 1953-1992. Bosat ved Ganløse 1976. Medlem af bestyrelsen for Foreningen Naturparkens Venner (sekretær) 1994, formand 1999.

Richard Pedersen døde den 13. august 2010 efter nogle måneders sygdom. Richard Pedersen boede i Ganløse i 32 år, men fortsatte sit arbejde for foreningen, da han og Helle flyttede til Skibby i 2008. Han blev 73 år.


Kilder og litteratur

Lokalavisen Ugenyt 7. november 2006


Links

Foreningen Naturparkens Venner

Lokalavisen

John Rosengaard

John Rosengaard er født 1940 og uddannet bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole. Ansat 1966-67 på Lyngby Bibliotek, 1967-68 på Hillerød Bibliotek og 1968-71 vicestadsbibliotekar samme sted.

John Rosengaard flyttede fra Lyngby til Ølstykke i 1967 og var 1971-2002 biblioteksleder på Ølstykke Bibliotek.

Preben Stenalt

Preben Stenalt har boet i Ganløse siden 1973. Som amatørarkæolog har han de seneste 10 år arbejdet med metaldetektor. Arbejder tæt sammen med Egnsmuseet Færgegården i Frederikssund og er i gang med en systematisk beskrivelse af samtlige oldtidshøje i Stenløse Kommune.

Preben Stenalt er mangeårigt bestyrelsesmedlem af Stenløse Historiske Forening, en kortere periode som formand, og har skrevet en del artikler om arkæologi til medlemsbladet.


Forfatter til artiklerne

Fund med perspektiv, Skalk nr. 2, 2000 (om en stump af et sjældent bronzespænde fra ældre germansk jernalder med en sidehistorie, der inddrager selveste kejser Napoleon)

Et hul i jorden, Aktuel Arkæologi nr. 4, april 2004 (om et usædvanligt oldtidsfund ved Jægerbakken i Veksø. En meget stor og tom krukke var gravet ned i undergrunden med åbningen nedad. Hvad var formålet med krukken?)

Ulla Thiesen

Ulla Thiesen var fuldmægtig i Egedal Kommunes Kultur- og fritidscenter. Hun kommer fra Bornholm og var i 1980'erne bl.a. ansat i Ledøje-Smørum Kommune. Senere kom hun til forvaltningen i Ølstykke Kommune, hvor hun har boet siden 1998. Hun har været sekretær i Kulturelt Udvalg, Folkeoplysningsudvalget m.m.

Per E. Tidgen

Per E. Tidgen er født i København i 1934. Han er uddannet som lydtekniker og var ansat i Danmarks Radio fra 1953 til 2000. Her fungerede han som projektmedarbejder ved udvikling af nyt teknisk udstyr og ved planlægning af DR's ombygninger. Han var også lærer for yngre medarbejdere og har udarbejdet tekniske instruktionsbøger. Han er initiativtager til dannelse af et museum for radioen og fjernsynets udvikling i Danmark.

Per Tidgen flyttede til Smørum som selvbygger i 1968. Han har siden deltaget i det lokale foreningsliv og i disses bestyrelser, i grundejerforening, i forældreforening og indtil flere vælgerforeninger og som byrådsmedlem.

Han har været medlem af Ledøje-Smørum Historisk Forenings bestyrelse siden 1997 og dens formand 1998-2008, og var her igennem medlem af repræsentantskabet for Kroppedal Museum. Han var desuden medredaktør af foreningens årsskrift.Tilbage til Forside